Centerpartiet lokalt

Anhöriginvandring

Vi tycker att det är viktigt att familjer som separerats ska kunna återförenas. Idag är reglerna stränga och vi vill göra det lättare för anhöriga att komma hit. Vi anser att den som vill ska kunna ta hit äldre anhöriga, föräldrar, fastrar eller morbröder så länge de själva står för eventuella kostnader.

Centerpartiet vill:

  • Att det ska bli lättare för barn att återse sina föräldrar.
  • Att den som tar hit anhöriga utöver den närmaste familjen även ska ha ansvar för att försörja dem
  • Att humanitära visum införs för anhöriginvandrare

Anhöriginvandring - hjälper människor att återförenas

Ingen människa ska behöva vara skild från sin familj på grund av att man tvingats fly sitt hemland. Att barn ska få komma till sina föräldrar eller föräldrar till sina barn borde vara en självklarhet för alla. Så ser det inte ut idag. Vi vill att anhöriga ska få humanitära visum och kunna stanna i Sverige tills de får uppehållstillstånd.

För att kunna räknas som anhörig måste man ha bott i samma hushåll innan man kom till Sverige eller ha varit beroende av varandra på ett speciellt sätt. Till exempel kan det finnas många människor som är nära varandra utan ha bott ihop. Vi vill att släktingar även utanför den närmaste familjen ska kunna komma hit, under förutsättning att den som tar hit sin familj också kan försörja den.

När en person flyttar till Sverige för att leva med en nära anhörig som redan bor här kallas det för anhöriginvandring. Anhöriginvandring gör det möjligt för familjer som har varit separerade att återförenas. Tyvärr är reglerna för anhöriginvandring stränga i Sverige. För att kunna räknas som anhöriga måste man ha bott i samma hushåll innan man kom till Sverige eller ha varit beroende av varandra på ett speciellt sätt.

Vi tycker att det är en alldeles för hård tolkning. Till exempel kan det finnas många människor som är nära varandra utan ha bott ihop. Vi vill också att de som bor här ska försörja sina anhöriga när de kommer, om de inte kan försörja sig själva.

Ansvarig talesperson

Johanna Jönsson
Riksdagsledamot Stockholms kommun, talesperson för migrationsfrågor