Anhöriginvandring

Att kunna återförenas med sina anhöriga är viktigt för att skapa trygghet och på så sätt också underlätta integrationen. Det är samtidigt rimligt att den som bor i Sverige och vill att ens anhöriga ska komma hit från ett annat land tar ansvar för försörjningen. När det gäller barn är situationen annorlunda. För oss är det självklart att barn och föräldrar på flykt ska ha möjlighet att återförenas, därför vill vi inte att försörjningskrav ska gälla för familjer som flyr från krig. Även de utlandssvenskar som flyttar hem med sin familj ska kunna göra det utan krav om försörjning.

Centerpartiet vill:

  • Att den som kommit till Sverige och fått asyl ska ha rätt att återförenas med sin familj.
  • Att den som vill ta sin anhöriga till Sverige ska omfattas av ett försörjningskrav.
  • Att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att personer som kommer hit och lever med en person i ett nyetablerat förhållande inte utnyttjas.

sol-has-bg sol-light-text

Barn och föräldrar ska inte tvingas leva separerade

Vi vill att huvudregeln ska vara att personer i Sverige ska kunna försörja den anhörig som kommer hit. Men det måste finnas några undantag. För att undvika att familjer splittras ska den som bildat familj utomlands och vill flytta hem med sin familj till Sverige, och den som fått asyl och vill återförenas med sin familj, undantas försörjningskravet under de tre första månaderna.

Även kvotflyktingar bör undantas på samma sätt som personer som fått asyl. Däremot tycker vi att den som är i en ny relation med en person som bor i ett annat land ska kunna försörja sin partner om de vill leva tillsammans i Sverige.

Mer måste göras för att förhindra att vissa som kommer hit från andra länder, för att leva i en ny relation, inte utnyttjas

Vi står också bakom det nuvarande regelverket som innebär att den som kommer hit för att leva med en person i en nyetablerad relation får ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Huvudregeln är att ett sådant uppehållstillstånd kan förlängas i det fall förhållandet består. Att uppehållstillståndet är knutet till personen i Sverige är en nödvändighet och en förutsättning för att uppehållstillstånd ska beviljas. Det kan dock leda till en beroendesituation i vissa fall.

Vi anser därför att man bör se över om den lag som ger en anknytningsperson möjlighet att stanna kvar i Sverige, om förhållandet upphört på grund av att man utsatts för våld eller andra allvarliga kränkningar, verkligen fungerar för ändamålet.

I vissa fall är risken större att en anknytningsperson kommer att utnyttjas. Det kan till exempel handla om fall där personen i Sverige tidigare utsatt en partner för våld eller andra övergrepp.

Vi vill därför att man också ser över om man behöver göra mer för att förhindra att den anhöriga utnyttjas, i de fall man på förhand bedömer att det finns en stor risk. Till exempel genom att informera anknytningspersonen om referenspersonens tidigare brott.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.