Centerpartiet lokalt

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd, är ett viktigt skydd. Försörjningsstödet ska vara en tillfällig lösning när inga andra möjligheter finns. Men många har fastnat i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Samhället måste bli bättre på att hjälpa människor att bryta sitt bidragsberoende.

Centerpartiet vill:

  • Att socialtjänsten ska stötta individer att gå från bidragsberoende
  • Göra det enklare att gå från bidrag till arbete
  • Skapa fler jobb genom att göra det billigare att anställa

Vi vill hjälpa människor som har det svårt, och vi vill hjälpa till på både kort och längre sikt.

Hjälp bidragstagare att få nya jobb

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, är det yttersta skyddet som samhället kan ge. Människor som får ekonomiskt bistånd befinner sig ofta långt från arbetsmarknaden. En av de viktigaste uppgifterna är därför att hjälpa dem som får ekonomiskt bistånd att komma i arbete eller utbildning.

Att kunna försörja sig själv är viktigt, inte minst för självkänslan

För att hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning behövs fler jobb och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har komplexa behov är ofta beroende av insatser från flera olika myndigheter. Det kan vara påfrestande. Därför vill vi att kommunen ska fungera som ”en dörr in” och stötta dessa individer i deras kontakter med myndigheter. Samtidigt som individen får hjälp till praktik eller utbildning.

Ge socialtjänsten bättre förutsättningar att stötta individer att gå från bidragsberoende till arbete eller utbildning

Kommunernas socialtjänst ska hjälpa personer som tar emot ekonomiskt bistånd att komma ut i arbete, men hinner inte alltid med detta uppdrag. Det har att göra med en ökande arbetsbörda och socialtjänstens breda uppdrag, med ansvar för alltifrån äldreomsorg till individ- och familjeomsorg. Socialarbetarna måste få mer tid att stötta individer att bryta sitt utanförskap. Ett sätt är att minska administrationen. Ett annat är att öppna för fler kompetenser i socialtjänsten. Bland annat vill vi att kravet på högskoleexamen för socialtjänstens arbete med barn och unga bör ersättas med krav på lämplig kompetens och erfarenhet.

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....