Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd, är ett viktigt skydd. Försörjningsstödet ska vara en tillfällig lösning när inga andra möjligheter finns. Men många har fastnat i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Samhället måste bli bättre på att hjälpa människor att bryta sitt bidragsberoende.

Centerpartiet vill:

  • Att försörjningsstödet ska betalas ut 50/50 i familjer
  • Göra det enklare att gå från bidrag till arbete
  • Ge socialtjänsten bättre förutsättningar att hjälpa människor i arbete

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill hjälpa människor som har det svårt, och vi vill hjälpa till på både kort och längre sikt.

Hjälp bidragstagare att få nya jobb

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, är det yttersta skyddet som samhället kan ge. Människor som får ekonomiskt bistånd befinner sig ofta långt från arbetsmarknaden. En av de viktigaste uppgifterna är därför att hjälpa dem som får ekonomiskt bistånd att komma i arbete eller utbildning.

För att hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning behövs fler jobb och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden. Vi tycker att det behöver löna sig bättre att pröva att arbeta för den som får ekonomiskt bistånd. Därför vill vi att man ska få behålla mer av försörjningsstödet än idag under en begränsad tid då man prövar att arbeta. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har komplexa behov är ofta beroende av insatser från flera olika myndigheter. Det kan vara påfrestande. Därför vill vi att kommunen ska fungera som ”en dörr in” och stötta dessa individer i deras kontakter med myndigheter. Samtidigt som individen får hjälp till praktik eller utbildning.

Ge socialtjänsten bättre förutsättningar att stötta individer att gå från bidragsberoende till arbete eller utbildning

Kommunernas socialtjänst ska hjälpa personer som tar emot ekonomiskt bistånd att komma ut i arbete, men hinner inte alltid med detta uppdrag. Det har att göra med en ökande arbetsbörda och socialtjänstens breda uppdrag, med ansvar för alltifrån äldreomsorg till individ- och familjeomsorg. Socialarbetarna måste få mer tid att stötta individer att bryta sitt utanförskap. Ett sätt är att minska administrationen.

Jämställt försörjningsstöd

Situationen för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden är alarmerande. För att lösa integrationen måste vi stärka kvinnors och flickors roll. Kvinnor måste ges den makt och de möjligheter de förtjänar. Vi behöver säkerställa att det svenska bidragssystemet inte koncentrerar den ekonomiska makten till mannen i familjen.

Det är fortfarande vanligast att försörjningsstödet betalas ut till mannen. Samtidigt är försörjningsstödet till för hushållet. Ekonomi är makt och egna pengar är frihet. Kombinerat med striktare krav på aktivering så ger detta en tydlig signal att alla i ett hushåll som mottar försörjningsstöd ska vara aktiva i att utbilda sig och söka arbete. Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare.

Vi vill därför lagstifta om jämlik utbetalning av försörjningsstöd i familjer, där försörjningsstödet betalas ut 50/50 mellan båda personerna. Centerpartiet vill också att riktlinjerna till kommunerna ska tydliggöras så att samma krav på aktivering ställs på en man och kvinna som bor i samma hushåll och får försörjningsstöd. För att få försörjningsstödet utbetalat vill vi därför att båda personerna i familjen ska studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka jobb. Kravet på aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i jobb.

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.