Centerpartiet lokalt

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd, är ett viktigt skydd. Men det ska bara vara tillfälligt, målet måste alltid vara att alla människor ska försörja sig själva.

Centerpartiet vill:

  • Att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete genom att inkomstskatterna för personer med små inkomster är låga
  • Skapa fler jobb genom att göra det billigare att anställa
  • Att kommunerna i högre grad ska stötta individer att gå från bidragsberoende till arbete eller utbildning

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, är det yttersta skyddet som samhället kan ge. Människor som får ekonomiskt bistånd befinner sig ofta långt från arbetsmarknaden. En av de viktigaste uppgifterna är att hjälpa de som får ekonomiskt bistånd att komma i arbete eller utbildning.

Att kunna försörja sig själv är viktigt, inte minst för självkänslan. För att hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning behövs fler jobb och lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Det behövs också bättre hjälp från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Om man aldrig har haft ett jobb eller inte har jobbat på länge har man inte rätt till ersättning från sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringarna. Då är det ekonomiska biståndet en trygghet som hjälper människor att försörja sig. Men att vara bidragsberoende är inget positivt och för många en tragedi. Det gäller både den enskilda människan och samhället.

Vi vill införa ett krav på att alla kommuner ska erbjuda arbetslivsinriktat stöd för personer med försörjningsstöd och/eller som lider av psykisk ohälsa eller har en psykisk funktionsnedsättning. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har komplexa behov är ofta beroende av insatser från flera olika myndigheter, vilket kan vara påfrestande. Därför vill vi att kommunen ska fungera som ”en dörr in” och stötta dessa individer i deras kontakter med myndigheter, samtidigt som individen får hjälp till praktik eller utbildning.

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....