Centerpartiet lokalt

Sjukförsäkring

Det är viktigt att det finns en trygghet om man blir sjuk. För att den ska fungera så bra som möjligt behöver myndigheterna samarbeta bättre.

Centerpartiet vill:

  • Se över sjukförsäkringen så att de svagaste människorna inte kommer i kläm.
  • Ta fram bättre metoder för att bedöma om och hur mycket människor kan arbeta.
  • Att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ses över, särskilt när det gäller studenter, föräldralediga och företagare.
  • Införa karensavdrag – procent av inkomsten i stället för karensdag.
  • Behålla bortre gränsen i sjukförsäkringen.
  • Att det införs snabbare åtgärder och samverkan mellan sjukvården och arbetsgivarna.

En allmän försäkring är en grundtrygghet

Att vi har en sjukförsäkring är en viktig del av vår välfärd. Människor som av olika anledningar inte kan arbeta fullt ut ska ha rätt till ersättning.

De allmänna försäkringar som finns ska ge människor en trygghet. Blir man sjuk ska man inte behöva oroa sig för att pengarna inte räcker eller att man inte kan ha kvar sin bostad. Det är också viktigt att den som vill ska kunna utöka den statliga sjukförsäkringen med privata försäkringar eller med försäkringar som jobbet tecknar som en löneförmån.

När någon ska få ersättning är det viktigt att ersättningen bedöms från medicinska grunder. Vi tycker också att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan borde samarbeta mer än vad de gör idag. Det är viktigt för att se till att de som kan jobba får jobba så mycket de kan och orkar med. Samtidigt ska samarbetet se till att ingen faller mellan stolarna och inte får den ersättning de faktiskt har rätt till. Vi anser också att det är viktigt att företagare kan få del av trygghetssystemen på samma sätt som anställda.

Vi vill även se en förstärkning av hela rehabiliteringskedjan kring det sjukskrivne. Då krävs en tidig samverkan mellan olika parter, som sjukvård, arbetsgivare, arbetsförmedling och rehabiliteringsplanering. Centerpartiet vill se en sjukförsäkring som ger tidigt stöd och hjälp till återgång i arbete med täta uppföljningar och avstämningar. Centerpartiet vill därför se en förstärkt rehabilitering och en bibehållen bortre gräns i sjukförsäkringen. Då den bortre gränsen nås prövas man mot arbetsmarknaden för att finna lämpligt arbete i lämplig omfattning. Men kan man inte arbeta ska man få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning.

Ansvarig talesperson

Solveig Zander
Riksdagsledamot Uppsala län, talesperson för socialförsäkringsfrågor