Sjukförsäkring

Det är när vi drabbas av ohälsa som samhället behövs som allra mest. För någon som måste ägna all sin energi till återhämtning kan det vara helt oöverstigligt att ta rätt kontakter för att kunna komma i gång med rehabilitering och att staka ut en väg tillbaka. Det är i sammanhang som dessa som staten måste vara som allra starkast. Tyvärr är det långt ifrån alltid så.

Centerpartiet vill:

  • Stärka fokus på förebyggande insatser så att färre människor behöver hamna i sjukskrivningar
  • Se tidiga och aktiva insatser och rehabilitering vid sjukskrivning
  • Se en mer flexibel återgång till arbete vid sjukskrivning

sol-has-bg sol-light-text

En allmän försäkring är en grundtrygghet

Sjukförsäkringen ska garantera ekonomisk standardtrygghet om du, på grund av sjukdom inte kan gå till jobbet, och ge ett effektivt stöd till rehabilitering eller om det krävs omställning till ett annat arbete.

En ledstjärna för försäkringen är arbetslinjen och den grundläggande förutsättningen för att ha rätt till ersättning är att man saknar arbetsförmåga.

Tidiga och aktiva insatser

Ett allvarligt problem för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är att den ofta kommer i gång väldigt sent. De avstämningsmöten som Försäkringskassan ska ha med den sjukskrivnas arbetsgivare, dröjer i snitt cirka 400 dagar efter första sjukskrivningsdagen. Det är inte rimligt.

Därför måste läkare, arbetsgivare och Försäkringskassan bli bättre på att samarbeta. Fokus måste läggas på tidiga och aktiva insatser, rehabilitering och anpassade flexibla lösningar så att sjukskrivna kan bli friska och komma tillbaka i arbete. Sjukskrivningen i sig gör oss inte friska, det är behandlingen som är viktigast.

Det bästa är om vi aldrig behöver bli sjukskrivna. Därför är det förebyggande arbetet så viktigt. Det finns till exempel möjlighet att bevilja sjukpenning i förebyggande syfte. Detta kan vara ett sätt att angripa problem innan de leder till en långvarig sjukskrivning. Tyvärr utnyttjas denna möjlighet alldeles för sällan.

Stöd att komma tillbaka

I dag kan det vara krångligt och stressande att gå tillbaka till jobbet för den som har varit sjukskriven. Vi vill göra det enklare att börja jobba successivt, efter egen förmåga. Det viktiga är att den som är sjukskriven börjar arbeta i någon form och utifrån sin förmåga.

Regelverken behöver bli mer flexibla när det gäller olika grader av deltidssjukskrivning och man borde kunna fördela arbetstiden lite friare när man arbetstränar.

De flesta människor mår bra av ett socialt sammanhang och ett arbete att gå till. Det är viktigt att människor inte lämnas utan kontakt. Därför den som är sjukskriven kunna prövas mot arbetsmarknaden för att finna lämpligt arbete i lämplig omfattning. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta alls ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering.

Stöd att komma vidare

Om en sjukskrivning beror på arbetet, kan det behövas stöd för att hitta ett nytt arbete. Vi vill att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar mer, och utvecklas för att hjälpa människor som behöver byta jobb.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.