Sjukförsäkring

Om du blir sjuk ska du kunna känna dig trygg med att samhället finns där och hjälper dig. Både med vård och ekonomiskt stöd. För att tryggheten ska fungera så bra som möjligt behöver myndigheterna samarbeta bättre.

Centerpartiet vill:

  • Se över sjukförsäkringen så att människor inte kommer i kläm
  • Se tidiga och aktiva insatser och rehabilitering vid sjukskrivning.
  • Se en mer flexibel återgång till arbete vid sjukskrivning

sol-has-bg sol-light-text

En allmän försäkring är en grundtrygghet

Då du blir sjuk och inte kan arbeta ska de allmänna försäkringarna ge trygghet. Du ska inte behöva oroa dig för att pengarna inte räcker, eller att du inte kan ha kvar din bostad.

Det ska inte vara jobbigt att gå tillbaks till jobbet

Idag kan det vara krångligt och stressande att gå tillbaks till jobbet för den som har varit sjukskriven. Tvärtom mot hur det ska vara. Vi tycker att den som är sjukskriven själv ska få bestämma hur man börjar jobba igen. I lugn och ro efter egen förmåga. Det viktiga är att den som är sjukskriven börjar arbeta i någon form och bryter isoleringen. Eller helst aldrig hamnar i isolering. Detta måste även fungera smidigt för arbetsgivaren. Försäkringskassan måste bli bättre på att följa upp sjukskrivningar.

Mer hjälp efter egna förutsättningar

Vi tycker att du snabbt ska få hjälp om du blir sjuk. Ju snabbare och tätare kontakt med läkare och arbetsgivaren desto bättre. Därför måste läkare, arbetsgivare och försäkringskassan bli bättre på att samarbeta. . Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet för den som drabbas av sjukdom eller skada och därför inte kan försörja sig genom arbete, samtidigt som fokus läggs på tidiga och aktiva insatser, rehabilitering och anpassade flexibla lösningar så att sjukskrivna kan bli friska och komma tillbaka i arbete. Sjukskrivningen i sig gör oss inte friska, det är behandlingen som är viktigast.

De flesta människor mår bra av ett socialt sammanhang och ett arbete att gå till. Det är viktigt att människor inte lämnas utan kontakt. Därför behöver den så kallade bortre gränsen återinföras, så att den som är sjukskriven kan prövas mot arbetsmarknaden för att finna lämpligt arbete i lämplig omfattning. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta alls ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering.

Om en sjukskrivning beror på arbetet, kan det behövas stöd för att hitta ett nytt arbete. Vi vill att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar mer, och utvecklas för att hjälpa människor som behöver byta jobb. Vi föreslår att en arbetsförmedlarpeng ersätter delar av vad Arbetsförmedlingen gör idag. Med en arbetsförmedlarpeng skulle även långtidssjukskrivna kunna erbjudas hjälp med att byta jobb för att varaktigt komma tillbaka till arbete efter en längre sjukskrivning.

Vi tycker också att det är viktigt att företagare kan få del av trygghetssystemen, på samma sätt som anställda. Företagare betalar genom skatt och arbetsgivaravgifter in till trygghetssystemen precis som anställda, men har svårt att ta del av dem.

Det är också viktigt att den som vill ska kunna utöka den statliga sjukförsäkringen med privata försäkringar, eller med försäkringar som jobbet tecknar som en löneförmån. Inte sällan står operationssalar tomma på sjukhusen. Då kan operationstider och andra läkartider utnyttjas bättre, så att platsen i kön går till andra och fler får vård snabbare.

Ansvarig talesperson

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.