Förskola

Förskolan är en plats där barn möts, får lära sig och utvecklas genom lek. Det tidiga lärandet i förskolan lägger grunden för skolgången. Därför vill vi att fler barn ska ha rätt att gå i förskola.

Centerpartiet vill:

  • Utöka allmän förskola från 2 år
  • Arbeta för mindre barngrupper
  • Genomföra ett barnskötarlyft

sol-has-bg sol-light-text

Låt fler barn få möjlighet att gå i förskola

För att utjämna livschanser och ge fler barn en bra start i livet behöver vi en likvärdig förskola av hög kvalitet.

Utöka allmän förskola från 2 år

I dag har barn rätt till 15 timmar i veckan i allmän förskola från tre års ålder. Vi vill öppna dörren och erbjuda en plats tidigt för fler barn. Därför vill vi att alla barn från två år ska ha rätt att gå i förskola 15 timmar i veckan utan avgift, oberoende av om föräldrarna arbetar eller inte. Och att avgifterna sänks för alla i linje med det.

Mindre barngrupper

Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna som ser dem. En av utmaningarna för att säkra den pedagogiska verksamheten är barngruppernas storlek och bristen på utbildad personal. Vi ser därför ett behov av att se över det riktmärke från Skolverket som sätter gränser för hur många barn som får vara i en barngrupp, så att det i stället bör vara ett riktmärke för hur många barn varje utbildad personal får ha ansvar för.

Ett kunskapslyft i förskolan
Fler förskolelärare behöver därför utbildas och det måste bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskolelärare medan de jobbar i förskolan. Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan. För att stärka barnskötarrollen ytterligare vill vi se ett barnskötarlyft och en standardisering av grundutbildning för barnskötare. Vi vill också se en utbildningsgaranti för förskolelärare, så att varje förskola kan ge personalen möjlighet och rätt att vidareutbilda sig, utvecklas och växa på jobbet.

Vi vill också förändra examensmålen för den som utbildar sig till förskolelärare, så att det klart och tydligt ingår att ha fördjupad kunskap om barns andraspråksutveckling. Svenskkunskaper bidrar också stort till att komma bort från utanförskap och segregation.

Nå ut till fler barn

De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna, till exempel barn i nyanlända familjer. Samtidigt är det dessa barn som förskolan ofta inte når ut till. Genom kommunens arbete med uppsökande verksamhet kan familjer få bättre information och kunskap om förskolan. Ett annat sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola. Där bedrivs förskoleverksamheten parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna. Vi vill se att konceptet med integrationsförskolor utvecklas i samtliga kommuner.

Val av barnomsorg utifrån ditt barns behov

All barnomsorg ska hålla en god kvalitet, vara en trygg och pedagogisk plats för barnen. Vi tror att det är föräldrarna, inte samhället, som vet vad som är bäst för just deras familj. Därför måste det finnas valfrihet inom barnomsorgen och bli lättare att välja en förskola eller pedagogisk omsorg, utifrån vad som passar just ditt barn.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.