Förskola

Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska ha möjlighet att välja förskola och att barngrupperna ska bli mindre. Samtidigt vill vi se fler utbildade pedagoger i förskolan.

Centerpartiet vill:

  • Arbeta för mindre barngrupper.
  • Satsa på personalen och möjliggör för fler att vidareutbilda sig i förskolan.
  • Ha valfrihet inom barnomsorg och förskola.

sol-has-bg sol-light-text

Låt fler barn få möjlighet att gå i förskola

För att utjämna livschanser och ge fler barn en bra start i livet behöver vi en likvärdig förskola av hög kvalitet. Det tidiga lärandet i förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet.

Mindre barngrupper

Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna som ser dem. En av utmaningarna för att säkra den pedagogiska verksamheten är barngruppernas storlek och bristen på utbildad personal. Ett annat viktigt steg i att höja kvaliteten är ge kommunerna större frihet att bestämma över avgiftsnivåerna. Vi ser också ett behov av att se över det riktmärke från Skolverket som sätter gränser för hur många barn som får vara i en barngrupp, så att det i stället bör vara ett riktmärke för hur många barn varje utbildad personal får ha ansvar för.

Mer utbildad personal i förskolan
Fler förskolelärare behöver därför utbildas och det måste bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskolelärare medan de jobbar i förskolan. Vi vill också att kompetensutvecklingsgarantin och karriärtjänster även ska gälla för pedagoger i förskolan. För att stärka barnskötarrollen ytterligare vill vi se ett barnskötarlyft och en standardisering av grundutbildning för barnskötare. Genom att skapa en nationell standard för barnskötare kan dessutom arbetsgivare få ett tydligare kvitto på vad en barnskötares utbildning innehåller.

Val av barnomsorg utifrån ditt barns behov

All barnomsorg ska hålla en god kvalitet, vara en trygg och pedagogisk plats för barnen. Vi tror att det är föräldrarna, inte samhället, som vet vad som är bäst för just deras familj. Därför måste det finnas valfrihet inom barnomsorgen och bli lättare att välja en förskola eller pedagogisk omsorg, utifrån vad som passar just ditt barn.

Nå ut till fler barn

De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna, till exempel barn i nyanlända familjer. Samtidigt är det dessa barn som förskolan ofta inte når ut till. Genom kommunens arbete med uppsökande verksamhet kan familjer få bättre information och kunskap om förskolan. Ett annat sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola. Där bedrivs förskoleverksamheten parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna. Vi vill se att konceptet med integrationsförskolor utvecklas i samtliga kommuner.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.