Fritids

Varje barn ska ha samma rätt till utbildning och utveckling, oavsett var man bor eller vad man har för familjesituation. Vi vill att fler barn ska få möjlighet att få tillgång till fritids, men i dag är den rätten i alltför hög grad villkorad på föräldrarnas livssituation. Det vill vi ändra på.

Centerpartiet vill:

  • Införa allmänt fritids för barn från förskoleklass till årskurs 3
  • Stärka kompetensen på fritidshemmen
  • Se över möjligheten kring idrott- och frilufsfritids

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Stärk rätten för barn att gå till fritids

Både förskola och fritids är viktiga sociala sammanhang som lägger grunden för barns utveckling och lärande. Varje barn ska få samma rätt och tillgång till fritids, som vi också vet har viktiga kompensatoriska uppdrag. Vi vill se till att utjämna barn och ungas livschanser genom att satsa mer på tidiga insatser, och öppna upp fritids för fler.

Ett avgiftsfritt allmänt fritids för alla barn i årskurs F-3
Fritids kompletterar grundskolans verksamhet, och tar emot elever efter skoldagens slut och under lov. Det ger andra erfarenheter och kunskaper än vad eleverna får i skolan. Till skillnad från förskolan så finns inget allmänt fritids som är till för alla barn, oavsett om ens föräldrarna arbetar eller inte.

Vi vill ge barn i förskoleklass till årskurs 3 rätt att delta i fritids verksamhet minst 10 timmar i veckan under läsåret utan avgift. Det ska också gälla barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. På så sätt stärker vi också barns möjligheter till en god start i livet.

Stärk kompetensen bland personalen i fritidshemmen

Personalen är den viktigaste resursen för kvaliteten på fritids. Vi vill därför se till att fler kan utbilda och vidareutbilda sig inom fritidshemmen. Vi vill bland annat stärka barnskötarrollen genom en enhetlig grundutbildning för barnskötare. Vi vill också ge fler elever som läser yrkesvux i kombination med svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SVA) möjlighet att studera till barnskötare genom yrkesvux.

För att fler obehöriga pedagoger ska kunna nå en examen vill vi bygga ut de kompletterande pedagogiska utbildningarna som gör det möjligt för fler att bli förskolelärare och fritidslärare. Det kommer också bidra till att öka attraktiviteten för dessa viktiga yrkesgrupper.

Mer samverkan mellan skola och föreningsliv
För att fler barn ska få chans att hitta en idrott eller annan föreningsaktivitet som de tycker är rolig så behöver föreningslivet ges möjlighet få komma in i skolan och på fritidshem. Det öppnar möjligheter för barn som annars kanske inte fått chansen att testa nya aktiviteter och att gå med i föreningslivet.

Att barn får samlas runt intressen ger också möjlighet till ökad integration. Det förekommer också fritidshemsverksamhet där föreningslivet, som exempelvis idrottsföreningar, utgör basen för verksamheten. Sådana verksamheter, som idrotts- eller friluftsfritids, vill vi göra tillgängliga för fler.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.