Gymnasieskola

Kopplingen mellan studier och arbetsmarknaden måste bli bättre, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Idag står många branscher utan arbetskraft samtidigt som klassrummen på yrkesprogrammen alltför ofta gapar halvtomma. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen. Då kommer statusen att höjas.

Centerpartiet vill:

  • Att möjlighet till ungt företagande ska finnas på alla skolor
  • Höja statusen på yrkesprogrammen
  • Öka antalet lärlingsutbildningar och skapa bättre kontakt mellan elever och företag

sol-has-bg sol-light-text

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar.

Idag är många unga osäkra på sina studieval. Det är en av anledningarna till varför matchningen på arbetsmarknaden, rätt person till rätt arbete, är låg i Sverige.

Kopplingen till jobb och företagande behöver därför stärkas. Eleverna behöver få mer information för att kunna göra rätt val. Genom att samverka mer med arbetsmarknaden kan fler unga göra ett informerat val till gymnasiet. Vi behöver även stärka studie- och yrkesvägledarnas roll och ha mer praktik.

Gör företagsamhet naturligt för eleverna

Entreprenöriellt lärande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan. Dessutom ska möjligheten till ungt företagande finnas på alla skolor och alla program.

Höj statusen på yrkesprogrammen

I dagens gymnasieskola har yrkesprogram inte samma status som de teoretiska programmen. Det är ett problem. Yrkes- och lärlingsutbildningarna är viktiga för tillväxten. Det gäller inte minst för de små och medelstora företagen som ofta saknar kompetent arbetskraft. För att öka statusen måste utbildningarna vara av hög kvalitet. Den ska vara relevant, verklighetsnära och leda till jobb. Företag som är potentiella arbetsgivare ska vara en drivande kraft i genomförandet av utbildningen.

Öka antalet lärlingsutbildningar

Vi vill att fler ska kunna gå gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar och att lärlingsutbildningar ska finnas inom fler yrken. Lärlingssystemet måste även kunna erbjudas vuxna. De som redan har gymnasieexamen eller examen från högskolan ska kunna bli lärlingar i efterhand. De som är lärlingar behöver också ha rätt att bygga på sin utbildning så att det sedan blir möjligt att läsa på högskolan.

För att locka fler elever bör det finnas flera ingångar till yrkesprogrammen på gymnasiet. Dessa bör ha olika inriktningar: stärkt yrkeskompetens, allmän högskolebehörighet eller särskild behörighet. På så sätt skapas förutsättningar både för dem som vill fokusera på yrkesämnen och för dem som vill förbereda sig för högskolestudier.

Vi ser även en möjlighet för yrkesteoretiska tunga program som el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet att kunna korta ner tiden det tar för eleven att få sitt yrkescertifikat. Idag kan det ta upp till fem år av studier och praktik. Vi vill ge möjlighet till examen och yrkescertifikat redan efter tre år. Det går att göra genom att börja med praktik tidigare och komprimera studie- och lärlingstiden. Då kan eleverna fortare få sitt yrkescertifikat och börja arbeta. Upplägget används redan idag av vissa skolor med lyckat resultat och borde därför med fördel spridas till fler.

 

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.