Lärare och rektorer

För att elever ska lyckas i skolan behövs bra och engagerade lärare. Sverige behöver fler lärare och för att fler ska vilja arbeta som lärare måste vi höja yrkets status. Vi vill därför se tydliga karriärvägar, högre lön till bra lärare, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med eleverna.

Centerpartiet vill:

  • Att lärare och rektorer får bättre arbetsvillkor och garanterad kompetensutveckling
  • Införa ett nationellt riktmärke för antal medarbetare per rektor
  • Se karriärtjänster för rektorer och lärare i skolor med låga resultat

sol-has-bg sol-light-text

Genom att satsa på lärare blir eleverna vinnare

Man brukar säga att man minns bra lärare genom hela livet. Har du tänkt på att riktigt bra lärare också kan påverka hela ens liv?

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling.

Ge läraren tid att vara lärare
Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens kunskapsinhämtning och utveckling.

Alla elever har rätt till en bra lärare. För att elever ska nå sin fulla potential måste det bli ett större fokus på undervisningen. Lärare måste ges mer tid till att undervisa eleverna. Dokumentation som inte leder till att öka elevens lärande ska bort. Lärarassistenter bör även kunna vara ett stöd åt läraren i undervisningen och göra det möjligt att arbeta i mindre grupper.

Stärk det pedagogiska ledarskapet
En förutsättning för elevernas skolframgång är ett skickligt och stabilt ledarskap av skolan. Men personalomsättningen på rektorer är alltför hög. Idag ges inte förutsättningar för rektorer att vara pedagogiska ledare. Många rektorer har en alltför stor personalgrupp under sig och kan även vara rektor på flera stora enheter samtidigt. Det får betydelse för lärarnas arbetsmiljö och förutsättningar för att ge elever bra undervisning. Det finns forskning som visar på att en arbetsledande chef bör ha högst 20 till 25 medarbetare för att kunna skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men verkligheten är ofta en annan. I skolan är det ett stort arbetsmiljöproblem. Vi vill därför se ett nationellt riktmärke för antal medarbetare per rektor. Det behöver också bli tydligare vilka uppgifter som är lämpliga att delegera till biträdande rektorer.

Garanterad kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor
Svenska lärare får enligt OECD:s statistik mindre kompetensutveckling än lärare i andra länder. Det vill vi ändra på. Här ser vi ett stort behov av ett tydligt och utökat statligt ansvar. Vi vill att alla lärare och skolledare ska garanteras en kvalitativ och relevant kompetensutveckling. Lärare och skolledare måste få återkommande kompetensutveckling under sin karriär för att utvecklas och fortbildas. Lönen borde också vara starkare knuten till kompetens. Bra lärare ska ha bra betalt. Tydliga karriärvägar ska finnas för både lärare och skolledare. Vi vill därför bland annat utöka antalet förstelärare, som ska handleda och coacha nyexaminerade lärare.

Vi vill öppna upp för tjänster som kombinerar undervisning i grund- och gymnasieskolan med forskning och samarbete på universitetsnivå. För att fler duktiga lärare och rektorer ska vilja arbeta på skolor med större utmaningar vill vi se en satsning på karriärtjänster för rektorer och lärare i skolor med låga resultat.

Förbättra lärarutbildningen
En nybliven lärare ska både ha den teoretiska kunskapen och kunna använda den i klassrummet. Vi vill därför att lärarutbildningen ses över för att bättre motsvara dagens behov. Utbildningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och innehålla mer praktik. Det behövs återkommande samverkan med omgivande skolor så att studenterna kan omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. För att vi ska få fler lärare vill vi se studiemedelsavskrivning för de nyligen examinerade och engagerade.

Vi vill också ha fristående lärarutbildning och fler initiativ liknande Teach for Sweden. Teach for Sweden rekryterar personer från andra akademiska yrken än lärare. Det gör att fler hittar in i klassrummen, där de kan göra skillnad. Det är viktigt att utveckla och ta vara på de ledartalanger som finns och skapa fler vägar till läraryrket.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.