Skola som leder till jobb

Utbildning ska leda till jobb. Skolan måste därför samverka mer med samhället och näringslivet. På så sätt kan både de teoretiska och praktiska utbildningarna anpassas mer för arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

  • Stärka studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan
  • Att skolans kontakt med arbetslivet måste vara tydlig genom hela grund- och gymnasieskolan
  • Att entreprenörskap ska vara ett naturligt förhållningssätt i skolan

sol-has-bg sol-light-text

En skola som rustar för jobb

Hur ska man kunna välja vad man vill bli, när man inte vet vad det innebär?

Många unga i Sverige i dag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i att många ungdomar är osäkra när de ska välja utbildning. Det kan leda till att man hoppar av skolan, eller får svårt att hitta jobb när man är klar. Det är både jobbigt för människan och kostar samhället pengar.

Gör det lättare för eleven att göra rätt val

Det är viktigt för att eleven lättare ska kunna göra rätt val. Redan under tiden i grundskolan behövs mer kontakt mellan skolan och arbetslivet. Vi behöver svara på arbetsmarknadens efterfrågan på kompetent arbetskraft.

Skolans läroplan säger att perspektiv som anknyter till arbetslivet ska ingå i all verksamhet i skolan. Men så är det inte i dag.

För många elever ångrar sina val av utbildning. Enligt OECD, som jämför statistik från Sverige med andra länder, har vi en dålig matchning mot arbetsmarknaden. Det innebär att det oftast saknas rätt person för rätt jobb på arbetsmarknaden.

Stärk studie- och yrkesvägledarnas roll

Skolinspektionen granskar de svenska skolorna och ska se till att alla skolor håller måttet. De har pekat på att det finns stora brister i skolornas studie- och yrkesvägledning.

Studier har visat att de yngre barnens undervisning innehåller fler studie- och yrkesorienterande inslag. De inslagen blir sedan färre i de högre årskurserna. Det är inte bra.

Studie- och yrkesvägledarna har en stor och viktig roll för att detta ska fungera bättre i skolorna. Vi vill att de i högre grad ska vara en länk mellan skola och arbetsliv. De ska inte bara hjälpa elever att välja språk och gymnasieskola utan de ska vara med i hela skolans verksamhet. Med en mer aktiv studie- och yrkesvägledning genom hela utbildningsväsendet kan också unga lättare bryta könsnormer vid studie- och yrkesval.

Uppmuntra eleverna att skapa sina egna jobb

Entreprenörskap, företagande och praktik måste bli en röd tråd i skolans alla år, i stället för att då och då vara en del i undervisningen. Här kan de lokala företagen vara en betydande resurs.

Det entreprenöriella lärandet – att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling – ska finnas med genom hela utbildningssystemet. Det gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det är viktiga kunskaper att ha inför det kommande arbetslivet.

Vi vill därför att initiativ som Ung Företagsamhet i högre grad utvecklas och blir en del av skolans verksamhet i både grund- och gymnasieskola. Då får eleverna chans att testa hur det är att driva ett eget företag och ta ansvar för detsamma.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.