Studiemedel

Fler måste ges möjlighet att studera. Det gäller även högre upp i åldrarna, då utbildning leder till jobb. Därför vill vi ha ett mer flexibelt studiemedelssystem.

Centerpartiet vill:

  • Slopa fribeloppet för lånedelen
  • Ha ett mer flexibelt studiemedelssystem
  • Förbättra möjligheten att byta karriär, även senare i livet

sol-has-bg sol-light-text

Fler måste ges möjlighet att studera

Det är bra att människor vill satsa på att utbilda sig. Vi vill uppmuntra och underlätta så att fler studerar.

Det ska också gå att byta bana på arbetsmarknaden. För att fler ska klara av sina studier och komma ut i arbete vill vi ha ett mer flexibelt studiemedelsystem.

Belöna studenter som blir klara före utsatt tid

Studenter som blir klara med sina studier före utsatt tid ska belönas för det. Systemet måste även vara anpassat för dem med lägre studietakt. Det kan exempelvis vara personer som har gått gymnasiesärskolan eller är deltidssjukskrivna i olika grad. Det ger fler möjligheten att läsa en utbildning som leder till jobb.

Du som vill ska kunna arbeta under dina studier

Fribeloppet bestämmer hur mycket du som student får tjäna samtidigt som du får studiemedel. Centerpartiet vill att fribeloppsgränsen tas bort för lånedelen av studiemedlet. Vi tycker att studenter som vill jobba under studierna måste ges friheten att bestämma det själva.

Alla studenter vill inte ta studielån. Det är viktigt att göra det lättare för dem som vill bekosta sin utbildningstid på annat sätt än med lån. Det är även bra att arbeta under studietiden, då det utöver extra inkomster ger både erfarenheter och kontakter på arbetsmarknaden. Det är värdefullt när man är klar med sina studier och ska söka jobb.

Bättre möjligheter för livslångt lärande

Det behöver även finnas möjlighet att byta karriär högre upp i åldrarna. Därför är det bra att den övre åldersgränsen för studiemedel har höjts från 56 till 60 år. Det underlättar vidareutbildning och omskolning i högre åldrar.

Omställningsstudiestödet, som införs inom ramen för överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter, är även viktig reform för att ge människor en större chans till kompetensutveckling och möjlighet att byta bana i livet.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.