Studiemedel

Fler måste ges möjlighet att studera. Det gäller även högre upp i åldrarna, då utbildning leder till jobb. Därför vill vi ha ett mer flexibelt studiemedelssystem.

Centerpartiet vill:

  • Ha ett mer flexibelt studiemedelssystem
  • Ge möjlighet att studera högre upp i åldern
  • Höja fribeloppet

sol-has-bg sol-light-text

Fler måste ges möjlighet att studera

Det är bra att människor vill satsa på att utbilda sig. Vi vill uppmuntra och underlätta så att fler studerar.

Vi vill ge fler personer möjlighet att studera. Det ska gå att byta bana på arbetsmarknaden. För att fler ska klara av sina studier och komma ut i arbete vill vi ha ett mer flexibelt studiemedelsystem.

Studenter som blir klara med sina studier före utsatt tid ska belönas för det. Systemet måste även vara anpassat för dem med lägre studietakt. Det kan exempelvis vara personer som har gått gymnasiesärskolan eller är deltidssjukskrivna i olika grad. Det måste även vara möjligt att ta studiemedel när man blir äldre. Det ger fler möjligheten att läsa en utbildning som leder till jobb.

Vill, och kan, du arbeta under dina studier är det fantastiskt

Fribeloppet bestämmer hur mycket studenter får tjäna samtidigt som de får studiemedel. Vi tycker att fribeloppet ska höjas. På sikt vill vi att det ska tas bort helt. Alla studenter vill inte ta studielån. Vi tycker att det är viktigt att göra det lättare för dem som vill bekosta sin utbildningstid på annat sätt än med lån. Det är även bra att arbeta under studietiden, då det utöver extra inkomster ger både erfarenheter och kontakter på arbetsmarknaden. Det är värdefullt när man är klar med sina studier och ska söka jobb.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.