Centerpartiet lokalt

Studiemedel

Fler måste ges möjlighet till att studera, även högre upp i åldrarna, då utbildning leder till jobb. Därför vill Centerpartiet ha ett mer flexiblet studiemedelssystem.

Centerpartiet vill:

  • Ha ett mer flexibelt studiemedelssystem.
  • Ge möjlighet till att studera högre upp i åldern.
  • Höja fribeloppet.

 

Fler måste ges möjlighet att studera

Fler måste ges möjlighet att studera och ställa om på arbetsmarknaden. För ökad genomströmning och fler i arbete vill Centerpartiet ha ett mer flexibelt studiemedelsystem.

Studenter som avslutar sina studier före utsatt tid skall belönas för det, men systemet måste också vara anpassat för dem med lägre studietakt, exempelvis de som har gått gymnasiesärskolan eller är deltidssjukskriven i varierad grad. Det behöver även vara möjligt att ta studiemedel högre upp i åldern. Det ger fler möjligheten till en utbildning som leder till jobb.

Studenter ska ha bra sociala och ekonomiska villkor.

Därför vill vi att det så kallade fribeloppet som bestämmer hur mycket studenter får tjäna samtidigt som de får studiemedel ska höjas. På sikt vill vi att det ska avskaffas helt. Långt ifrån alla studenter vill ta studielån och vi tycker att det är viktigt att underlätta för dem som vill finansiera sin utbildningstid på annat sätt än med lån. Utöver extra inkomster ger det både erfarenheter och kontakter på arbetsmarknaden vid sidan av studierna.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson