Vuxenutbildning

Våra yrkesliv blir längre. För att fler ska kunna och vilja arbeta längre tid måste det bli lättare att byta karriär senare i livet. Vi vill ha en vuxenutbildning som gör det lätt för människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det ska även vara lättare att komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar senare i yrkeslivet.

Centerpartiet vill:

  • Satsa mer på yrkeshögskolan och fler yrkesutbildningar för vuxna
  • Göra det lättare att läsa in behörighet senare i livet
  • Underlätta för folkhögskolorna att vara en del i människors livslånga lärande

sol-has-bg sol-light-text

Det ska vara lättare att byta spår under sitt arbetsliv.

Drömmer du om att få ett nytt jobb och göra något annat i livet? Bra! Vi vill att du ska kunna förverkliga den drömmen.

Stärk yrkeshögskolan så att det är lättare att byta spår i arbetslivet

Yrkesutbildningarna passar både för personer som precis gått ut gymnasiet och för dem som vill komplettera sin tidigare utbildning efter att ha arbetat i många år. Utbildningarna utvecklas i samarbete med näringslivet och är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Många får jobb kort tid efter utbildningen.

Det måste bli lättare att byta spår under sitt arbetsliv. Det regionala och företagsnära perspektivet behöver stärkas. Vi vill att yrkeshögskolan byggs ut och antalet korta kurser blir fler. För dem som läst ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan måste det bli lättare att läsa in behörighet till Yrkeshögskolan. Fler måste också få tillgång till yrkesinriktade kurser, för att kunna komplettera en tidigare utbildning. Slutligen behöver det digitala utbudet öka för att bättre möta efterfrågan på digitala utbildningar.

Fler yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Det behövs fler olika yrkesutbildningar. Yrkesvux utbildar inom yrken där det behövs fler med rätt kompetens. Därför är det viktigt med utökat antal platser på yrkesvux så att fler kan studera, och att utbildningarna i större utsträckning utformas tillsammans med näringslivet. Utbildningarna måste också ges längre planeringsförutsättningar och antagningsreglerna ses över.

Med en vuxpeng ökar valfriheten

Människor måste få bestämma mer själva över sin utbildning. Vi vill därför införa en vuxpeng. I de flesta delarna av Sverige är det kommunen som ansvarar för vilka vuxenutbildningar som finns tillgängliga. Vi vill istället att du själv ska få välja utbildningsutförare på samma sätt som i grund- och gymnasieskolan. En vuxpeng följer den studerande och går till den utbildningsutförare man väljer. Var du bor ska inte avgöra ditt utbildningsutbud.

Folkhögskolorna – en del i människors livslånga lärandet

Folkhögskolorna har stor frihet att utforma sina kurser utifrån den profil som skolan har. Det gör att det är lättare för kursdeltagarna att utforma sin utbildning efter de behov, intressen och förkunskaper som varje elev har, genom både korta och långa utbildningar. Vi vill underlätta ytterligare för folkhögskolorna att vara en del av människors livslånga lärande.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.