Alkoholpolitik

Vi vill behålla Systembolaget eftersom det är positivt för folkhälsan och leder till färre sociala problem. Samtidigt måste tillgängligheten bli bättre runt om i landet, eftersom många platser saknar ett Systembolag eller ombud. Vi vill också göra det enklare för små bryggerier och dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget, och har länge drivit på för att göra gårdsförsäljning tillåtet.

Centerpartiet vill:

  • Behålla Systembolaget som statligt monopol och stärka det förebyggande arbetet
  • Tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och göra det enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud
  • Minska regelkrånglet och samtidigt stärka tillsynen med krogbranschen

sol-has-bg sol-light-text

Minska både alkoholkonsumtionen och regelkrånglet

Vi vill behålla Systembolagets monopol. En låg alkoholkonsumtion är bra för människors hälsa och leder till färre sociala problem som våldsbrott och övergrepp. Det finns en risk att ett avskaffande av alkoholmonopolet riskerar att öka antalet alkoholrelaterade dödsfall till följd av sjukdom, olyckor och självmord.

För att monopolet ska vara legitimt är det avgörande att det inte innebär fler begränsningar för individer, företag och lokaldemokrati än det som är nödvändigt för att uppnå syftet. Missbruk av Systembolagets marknadsmakt, onödigt regelkrångel eller en föråldrad och inkonsekvent lagstiftning riskerar att förvittra förtroendet för lagstiftningen och uppslutningen bakom monopolet. Därför vill vi till exempel ta bort kravet på matservering för att få servera alkohol. Vi vill också att åldersgränsen för att köpa alkohol ska vara identisk med myndighetsåldern, både på krogen och på Systembolaget.

Stärkt förebyggande arbete och bättre missbruksvård
Vi behöver anpassa det förebyggande arbetet till dagens alkoholvanor i befolkningen och dagens förutsättningar för information och dialog. Med färre men vassare verktyg kan förebyggande insatser och tillsyn effektiveras så att färre människor hamnar i alkoholmissbruk.

För den som har fastnat i ett alkoholmissbruk måste det också finnas bra behandling att få. Då personer med missbruksproblem ofta lider av en sjukdom, tycker vi att det är sjukvården som ska ha ansvaret för missbruksvården.

Gör det enklare för små bryggerier och tillåt gårdsförsäljning
Många människor på landsbygden har i dag långt till närmaste systembolag eller ombud. Vi tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Vi tycker också att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris.

Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.