Alkoholpolitik

För de flesta är alkohol något som förknippas med trevliga stunder. Men för en del innebär alkohol krossade drömmar, ångest och ständigt svikna löften. Inte minst drabbas barnen när någon i familjen missbrukar alkohol.

Centerpartiet vill:

  • Tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och göra det enklare för små bryggerier
  • Att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud
  • Behålla Systembolaget som statligt monopol

sol-has-bg sol-light-text

Minska alkoholkonsumtionen

En låg alkoholkonsumtion är bra för människors hälsa och leder till färre sociala problem som våldsbrott och övergrepp. En stor internationell undersökning har visat att ett avskaffande av alkoholmonopolet riskerar att öka antalet alkoholrelaterade dödsfall till följd av sjukdom, olyckor och självmord. Därför tycker vi att Systembolagets monopol ska vara kvar.

För att undvika att människor hamnar i alkoholmissbruk behövs ett väl fungerande förebyggande arbete. Det handlar till exempel om att det finns bra information om riskerna med en hög alkoholkonsumtion. För den som har fastnat i ett alkoholmissbruk måste det också finnas bra behandling att få. Då personer med missbruksproblem ofta lider av en sjukdom, tycker vi att det är sjukvården som ska ha ansvaret för missbruksvården.

Gör det enklare för små bryggerier och destillerier att sälja på Systembolaget

Vi vill behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Då blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol. Men ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Många människor på landsbygden har idag långt till närmaste systembolag eller ombud. Vi tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Vi tycker också att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris.

Ha kvar Systembolaget men tillåt gårdsförsäljning

Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet.

Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

 

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.