Centerpartiet lokalt

Alkoholpolitik

Den som dricker alkohol ska göra det på ett ansvarsfullt sätt. Om du exempelvis är ett barn under 18 eller om du kör bil ska du inte dricka alls.

Centerpartiet vill:

  • Behålla Systembolaget som statligt monopol
  • Att barn och unga ska prioriteras i alkohol- och drogförebyggande arbete
  • Att tullen ska jobba mer med att förhindra smuggling av alkohol och droger

Jag uppskattar ett glas vin till maten, men skulle aldrig bjuda mina barn innan de är 18.

Bodil Persson, Virke

Alkoholpolitik

Centerpartiet vill också:

  • Motverka att man tar in alkohol olagligt i Sverige genom att sänka skatten på öl och vin
  • Verka för högre minimiskatter inom EU, sänkta införselkvoter samt möjligheten att förbjuda alkoholreklam i Sverige
  • Skärpa rättstillämpningen gällande straffen för langning och rattonykterhet
  • Att alla nya bilar ska vara utrustade med alkolås
  • Att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud
  • Göra det enklare för små bryggerier och dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget
  • Att det ska bli tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol

Minska alkoholkonsumtionen

Det finns för många som dricker för mycket alkohol. Därför måste alkoholkonsumtionen minska. Om vi drack mindre skulle vi må bättre samtidigt som sociala problem som våldsbrott och övergrepp skulle minska.

För att minska alkoholkonsumtionen måste vi förändra människors attityd till alkohol genom information och lagar. I det arbetet ska vi också få med oss det civila samhället och de människor som har valt att engagera sig i alkohol- och narkotikafrågor på sin fritid.

Det förebyggande arbetet är viktigt. Men när alkoholdrickandet går så långt som till missbruk måste det också finnas behandling att få.

Ha kvar Systembolaget men tillåt gårdsförsäljning

Idag har Systembolaget försäljningsmonopol i Sverige. Det betyder att ingen annan får sälja alkohol. Centerpartiet vill behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Då blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol.

Ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Många människor på landsbygden har idag långt till närmaste systembolag eller ombud. Centerpartiet tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Vi tycker också att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla lager med Systembolagets priser som golv.

Det måste också bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet.

Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....