Folkhälsa

Att förhindra att människor blir sjuka är ett viktigt uppdrag som framförallt minskar människors lidande. Därför tycker vi att folkhälsa är viktigt. Människor måste också få bättre stöd att förebygga ohälsa.

Centerpartiet vill:

  • Erbjuda stöd att förebygga ohälsa till invånarna i samtliga regioner
  • Stärka insatserna mot fetma och cancer
  • Införa ett nationellt äldrehälsovårdsprogram

sol-has-bg sol-light-text

Samhället måste bli bättre på att förebygga sjukdom och ohälsa

För att motverka att hälsorisker utvecklas till sjukdomar, måste sjukvården arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Samhället behöver bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom.

I Västerbotten finns sedan många år ett program med hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar. Hälsosamtalen kan innehålla motiverande samtal och stöd om sömn, mat, motion, alkohol- och tobaksvanor samt screening för olika hälsotillstånd. Effekterna är goda och vi vill därför att alla regioner ska driva ett systematiskt folkhälsoarbete och erbjuda stöd att förebygga ohälsa, till exempel enligt Västerbottens modell.

Motverka geografiska och sociala skillnader i folkhälsan

En viktig del av det systematiska folkhälsoarbetet är att motverka geografisk och social ojämlikhet i hälsa. Exempelvis går kvinnor som är födda utanför Sverige i lägre utsträckning på mammografikontroller. I många utsatta områden har färre valt att vaccinera sig mot Covid-19.

Skillnader som detta påverkar möjligheten att upptäcka och behandla sjukdom i tidigt skede, och i slutändan ökar det risken att dö i behandlingsbara sjukdomar.

Fler uppsökande insatser, långsiktiga informationssatsningar och en mer tillgänglig primärvård i hela landet är viktigt för att alla ska ha samma möjlighet att bibehålla, främja eller förbättra sin egen hälsa.

Stärkta insatser mot fetma och cancer

Många människor är inte medvetna om kopplingen mellan ohälsosamma levnadsvanor och riskerna att få cancer. Minst en tredjedel av alla cancerfall går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor.

Stärkta informationsinsatser är viktigt men inte tillräckligt. En effektiv åtgärd är att göra det lönsamt för producenterna att tillsätta mindre socker i läsk och andra sötade drycker. Idag innehåller till exempel en svensk halvliters flaska läsk hela 18 sockerbitar, elva stycken fler än en flaska av samma varumärke i Storbritannien. Efter att Storbritannien införde en producentavgift på tillsatt socker har sockerinnehållet i läsken mer än halverats.

Sverige bör utforma ett system som gör det lönsamt för producenterna att tillsätta mindre socker i till exempel läsk, men utan att det drabbar konsumenterna i form av en så kallad sockerskatt på den färdiga produkten.

Bättre hälsovård för äldre

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av exempelvis barnhälsovård och mödrahälsovård. Kunskapen finns även kring hur äldres hälsa kan förbättras, men det är ett område där det saknas nationell samordning.

Vi vill införa ett äldrehälsovårdsprogram med individuellt förebyggande hälsoarbete för äldre. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.