Folkhälsa

Att förhindra att människor blir sjuka sparar både lidande och pengar. Därför tycker vi att folkhälsa är viktigt. Människor måste få bättre stöd att förebygga ohälsa.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett nationellt äldrehälsovårdsprogram
  • Ge fler människor stöd att förebygga ohälsa
  • Minska tobaksrökningen men bevara det svenska snuset

sol-has-bg sol-light-text

Samhället måste bli bättre på att förebygga sjukdom och ohälsa

För att motverka att hälsorisker utvecklas till sjukdomar, måste sjukvården arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vården ska inte bara finnas till hands när vi väl har blivit dåliga. Den ska också ge oss hjälp och råd för att vi inte ska bli sjuka. Vi tycker att samhället behöver bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom.

I Västerbotten finns sedan många år ett program med hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar. Hälsosamtalen kan bland annat innehålla motiverande samtal och stöd om sömn, mat, motion, alkohol- och tobaksvanor samt screening för olika hälsotillstånd. Effekterna av det förebyggande arbetet i Västerbotten är goda. Det är bra om fler regioner ger stöd åt människor på detta sätt.

Minska tobaksrökningen men bevara snuset

Varje år dör 12 000 personer i Sverige till följ av tobaksrökning och 100 000 personer insjuknar i sjukdomar kopplade till rökning. Att minska tobaksrökningen är därför en viktig folkhälsofråga. Sverige tog ett viktigt steg på området 2005, då rökförbud på krogen infördes. Vi tycker att det är dags att ta nästa steg och även införa fler rökfria miljöer, som till exempel tågperronger och lekplatser. Att förebygga tobaksrökning handlar om att få färre unga att börja röka. Det handlar också om att värna om individens frihet att slippa bli utsatt för andra människors tobaksrökning – så kallad passiv rökning.

När det kommer till tobak är det viktigt att skilja på tobaksrökning och snus. De negativa hälsoeffekterna är betydligt större vid tobaksrökning jämfört med användning av snus. Även om snus inte är någon hälsoprodukt, finns det inga belägg för att det orsakar cancer. Sverige har idag lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU. Det hänger sannolikt ihop med att Sverige också har lägst andel tobaksrökare i EU och att många istället föredrar snus. Vi tycker därför inte att det är rimligt att införa samma regleringar för snus som för tobaksrökning.

Bättre hälsovård för äldre

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av exempelvis barnhälsovård och mödrahälsovård. Genom detta förebyggande arbete har vi bland annat världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Kunskapen finns även kring hur äldres hälsa kan förbättras, men det är ett område där det saknas nationell samordning. Därför vill vi införa ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa. Det kan också ge stora samhällsvinster.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.