Centerpartiet lokalt

Folkhälsa

Vi vill att människor ska må bättre. Vi tror att din hälsa kan bli bättre om du får bestämma mer själv.

Centerpartiet vill:

  • Införa hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar med Västerbottens modell som förebild
  • Inrätta nationella riktlinjer för att samordna tidiga insatser av barn och unga och deras familjer på lokal, regional och nationell nivå
  • Verka för införandet av ett nationellt äldrehälsovårdsprogram

”Vi måste bli bättre på att sätta människor framför systemen. Det kräver att vi blir bättre på att samarbeta mellan samhällets olika institutioner, till exempel försäkringskassa och sjukvård."

Carina Andersson, Lilla Edet

Folkhälsoperspektivet måste genomsyra hela samhället

Arbetslivet spelar en viktig roll för att få en bättre folkhälsa. Med fler jobb och ökad rörlighet på arbetsmarknaden blir det lättare för människor att hitta arbeten som de trivs med. Med bättre förutsättningar att starta och driva företag kan människor också förverkliga sina drömmar och idéer.

Folkhälsoperspektivet måste genomsyra hela samhället för att ge resultat. Hur cykelbanorna dras, hur skolan arbetar för att motverka mobbning och hur maten till våra äldre smakar har alltihop betydelse för folkhälsan. Centerpartiet ser folkhälsopolitiken som en strategisk utvecklingsfråga och en förutsättning för tillväxt i samhället. För att motverka att hälsorisker utvecklas till sjukdomar, måste hälso- och sjukvården ge en del av sina resurser till förebyggande och hälsofrämjande insatser. Centerpartiet vill också se mer nytänkande inom vården. Vården ska inte bara finnas till hands när vi väl har blivit dåliga, den ska också ge oss hjälp och råd för att vi inte ska bli sjuka.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....