Hemlöshet

I dag är hemlöshet är ett växande problem i Sverige. Det måste motverkas på många olika sätt. Särskilt allvarligt är att det fortfarande finns barn i Sverige som saknar fast bostad.

Centerpartiet vill:

  • Se fler billiga boendealternativ, och öka rörligheten på bostadsmarknaden.
  • Att bostadsbidragets konstruktion bör ses över för att förstärka skyddet för ekonomiskt utsatta familjer.
  • Se bättre insatser för att hantera missbruk och psykisk ohälsa.

sol-has-bg sol-light-text

Motverka hemlöshet med fler jobb och fler bostäder

Den vanligaste orsaken till hemlöshet är i dag ekonomisk utsatthet kombinerat med bristen på billiga bostäder. Ett allvarligt problem är dessutom att många barn saknar en varaktig bostad. Inte minst ökar problemet i storstäderna.

Orsakerna är ofta att barnets föräldrar befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och att det saknas billiga bostäder.

För att motverka hemlöshet krävs därför både insatser för att fler människor ska få ett arbete och en bättre fungerande bostadsmarknad. Socialtjänstens insatser ska i största möjliga mån syfta till att människor får bättre möjlighet att försörja sig själva.

Bostadsbidraget är ett viktigt verktyg för att undvika hemlöshet

Bostadsbidrag är ett effektivt sätt att stödja människor som har svårt att få ihop till sina boendekostnader. Dagens regelverk tar dock inte alltid hänsyn till att familjer är olika och riskerar att skapa problem, inte minst vid separationer. Samtidigt riskerar principen att bidraget beräknas på årsinkomsten att leda till att det lönar sig sämre att ta ett arbete, i vissa fall kan man till och med bli återbetalningsskyldig.

Öka insatserna mot missbruk och psykisk ohälsa

Hemlöshet hänger också många gånger samman med psykisk sjukdom och/eller missbruksproblem. För att hjälpa människor tillbaka till en bra tillvaro behövs framför allt insatser mot missbruk och psykisk ohälsa. Samhället måste arbeta aktivt för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. Lagstiftningen behöver ändras så missbruksvården precis som all annan sjukvård får både behandla sjukdomen och lindra symptomen. Därefter måste människor få hjälp att hitta en sysselsättning och en ny bostad.

Prioritera barnen

Den absolut viktigaste uppgiften för samhället är att se till att inga barn är hemlösa. I dag finns det ingen säker statistik över exakt hur många barn i Sverige som är det, men man vet att det rör sig om tusentals. Det är visserligen få av dessa barn som tvingas att leva på gatan. Ofta bor barnen i tillfälliga boenden eller hos släktingar och vänner.

Det är självklart för oss att inte ett enda barn i Sverige ska vara hemlöst.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.