Hemlöshet

Idag är hemlöshet är ett växande problem i Sverige. Det måste motverkas på många olika sätt. Särskilt allvarligt är att det fortfarande finns barn i Sverige som saknar fast bostad.

Centerpartiet vill:

  • Se fler billiga boendealternativ, öka rörligheten på bostadsmarknaden
  • Lagstifta om att öronmärka bostadsbidraget åt att gå till hyran
  • Bättre insatser mot missbruk och psykisk ohälsa

sol-has-bg sol-light-text

Insatser krävs för att motverka hemlöshet

Den vanligaste orsaken till hemlöshet är idag ekonomisk utsatthet kombinerat med bristen på billiga bostäder. Ett allvarligt problem är dessutom att många barn saknar en varaktig bostad. Inte minst ökar problemet i storstäderna. Orsakerna är ofta att barnets föräldrar befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och att det saknas billiga bostäder. För att motverka hemlöshet krävs därför både insatser för att fler människor ska få ett arbete och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Försäkringskassan har idag möjlighet att öronmärka bostadsbidraget. Vi vill att detta slås fast i lag. På så sätt riskerar ingen som tar emot bostadsbidrag att bli vräkt för att man inte har betalt hyran.

Hemlöshet hänger också många gånger samman med psykisk sjukdom och/eller missbruksproblem. För att hjälpa människor tillbaka till en bra tillvaro behövs framförallt insatser mot missbruk och psykisk ohälsa. Därefter måste människor få hjälp att hitta en sysselsättning och en ny bostad.

Vi tycker att den absolut viktigaste uppgiften är att se till att inga barn är hemlösa. Idag finns det ingen säker statistik över exakt hur många barn i Sverige som är det, men man vet att det rör sig om tusentals. Det är visserligen få av dessa barn som tvingas att leva på gatan. Ofta bor barnen i tillfälliga boenden eller hos släktingar och vänner. Vårt mål att inte ett enda barn i Sverige ska behöva vara hemlös.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.