Centerpartiet lokalt

Hemlöshet

Tyvärr är hemlöshet ett växande problem, särskilt i storstäderna. Det måste motverkas på olika sätt.

Centerpartiet vill:

  • Att psykiatrin och missbrukarvården inte ska kunna avvisa en person med dubbeldiagnos som är i behov av vård om man inte vet att en annan vårdgivare kan ta emot personen
  • Att det ska finnas fler natthärbärgen och andra alternativ, där människor kan få tak över huvudet

Insatser mot missbruk och psykisk ohälsa

Centerpartiet vill också:

  • Samordna arbetet mot hemlöshet, psykiskt sjuka och alkohol-/drogberoende mellan kommuner, landsting och frivilligorganisationer.
  • Att den nuvarande möjligheten hos Försäkringskassan att öronmärka bostadsbidraget ska slås fast i lag. På så sätt riskerar ingen som tar emot bostadsbidrag att bli vräkt för att man inte har betalt hyran.

Enligt en kartläggning av hemlösa som görs av Socialstyrelsen har antalet uteliggare i Sverige minskat. Det tyder på att den tidigare Alliansregeringens hemlöshetsstrategi med ”tak över huvudet”-garantin har fungerat. Samtidigt ökar antalet personer som lever i tillfälliga boendelösningar eller på olika sätt står utanför bostadsmarknaden.

Ett allvarligt problem är att det fortfarande händer att barn blir vräkta, trots att det finns en nollvision som säger att inga barn får vräkas. Orsaken till att man blir vräkt är ofta att barnets föräldrar befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation.

Hemlöshet hänger många gånger samman med psykisk sjukdom och/eller missbruksproblem. Det börjar ofta med att man förlorar hjälpen i bostad, familj/social gemenskap och arbete. För att hjälpa människor tillbaka till en bra tillvaro behövs framförallt insatser mot missbruk och psykisk ohälsa. Därefter måste människor få hjälp att hitta en sysselsättning och en ny bostad.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....