Tandvård

Alla har rätt till friska tänder. Därför måste tandvården hålla hög kvalitet och erbjudas till rimliga priser. Det gäller särskilt för personer som har stora behov av tandvård, exempelvis äldre eller sjuka.

Centerpartiet vill:

  • Att alla ska ha tillgång till bra tandvård till rimliga priser
  • Stärka den förebyggande tandvården för äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning
  • Se till att det utbildas fler tandläkare och tandhygienister i hela landet

sol-has-bg sol-light-text

Alla har rätt till friska tänder

Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Dålig tandhälsa kan göra att äldre får svårt att äta och få i sig näring. Det kan också vara mentalt jobbigt för den som exempelvis saknar eller har dåliga tänder.

Munhälsan har betydelse för hur vi människor mår allmänt och vår livskvalitet. Därför är det viktigt att alla människor i hela Sverige kan erbjudas tandvård av hög kvalitet och till rimliga priser. Vi vill stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Vi värnar att alla ska ha råd med tandvård

Länge var tandvården för vuxna personer så dyr att en del människor med låga inkomster – däribland unga vuxna – valde att avstå från tandvård.

Därför genomförde den dåvarande Alliansregeringen 2008 en tandvårdsreform. Dels innehöll reformen ett allmänt tandvårdsbidrag, för att fler skulle få råd till regelbundna tandvårdsbesök, dels ett högkostnadsskydd, med subventioner för väldigt dyra tandvårdsåtgärder.

2013 genomfördes också ytterligare förstärkningar, som stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tandvårdsreformen var ett viktigt sätt att se till att fler människor kan ha råd med tandvård, och den vill vi värna. På längre sikt bör tandvården subventioneras på samma sätt som sjukvården, men det finns stora brister och behov inom andra delar av hälso- och sjukvården som vi behöver lösa först. Vi vill i första hand stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Vi vill att det utbildas fler tandläkare och tandhygienister

Det är brist på personal inom tandvården och stora skillnader mellan kommunerna i tillgången till tandläkare och tandhygienister. Fler behöver utbilda sig till tandvårdsyrken. Vi vill att tandvården ska ingå i statens och regionernas satsningar för att utbilda mer vårdpersonal.

Jämlik tillgång till tandvård i hela landet

I dag ges tandläkarutbildningen på fyra orter i Sverige. Vi vill att det etableras decentraliserade utbildningsplatser i delar av landet där det är brist på tandläkare. Den som arbetar som tandläkare eller tandhygienist i bristområden vill vi ska få möjlighet att få studielånen avskrivna.

Vi vill göra det enklare att starta små enheter inom tandvård och annan hälso- och sjukvård. Regelverket är i dag anpassat till större enheter och bidrar till bristen på tandläkare och tandhygienister på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.