Centerpartiet lokalt

Tandvård

Alla har rätt till friska tänder. Därför vill vi förbättra tandvården och satsa extra på personer som har stora behov av tandvård, exempelvis äldre eller sjuka. Vi vill också att du som patient ska få mer makt över din tandvård. Med mer konkurrens och bättre tillgänglighet tror vi att vården blir bättre för dig som patient.

Centerpartiet vill:

  • Satsa extra på patienter med stora tandvårdsbehov som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning
  • Göra det lättare för dig som patient att jämföra priser genom att införa ett system med referenspriser
  • Ge dig som patient ökad makt över din tandvård

Alla har rätt till friska tänder

Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Dålig tandstatus kan orsaka bristande nutrition hos äldre men också vara mentalt jobbigt för den som exempelvis saknar tänder. Tänderna kan därför inte ses som en separat del av kroppen, utan har betydelse för människors allmäntillstånd och livskvalitet. Därför vill vi förbättra tandvården i Sverige.

Det allmänna tandvårdsbidraget, avsett för förebyggande arbete, har inte nått alla de patienter med stora tandvårdsbehov. Vi vill förbättra tandvården ännu mer och satsa extra på personer som på grund av funktionsnedsättning, hög ålder eller sjukdom har svårt att påverka sin tandstatus och som därför har särskilt stora tandvårdsbehov.

Vi vill också att du som patient ska ha mer makt över din tandvård. Vi vill ha mer konkurrens och bättre tillgänglighet för alla tandvårdspatienter. Vi vill stärka ytterligare patientens ställning genom mer transparens kring prisbildningen. Ett fungerande system med referenspriser där patienterna lätt kan få den information de behöver när de jämför priser för att kunna välja tandvård till rätt pris.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....