Tandvård

Alla har rätt till friska tänder. Därför måste tandvården hålla hög kvalitet och erbjudas till rimliga priser. Det gäller särskilt för personer som har stora behov av tandvård, exempelvis äldre eller sjuka.

Centerpartiet vill:

  • Alla ska ha tillgång till bra tandvård till rimliga priser
  • Se till att de patienter som har stora tandvårdsbehov som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning har bra tillgång till tandvård

sol-has-bg sol-light-text

Alla har rätt till friska tänder

Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Dålig tandhälsa kan göra att äldre får svårt att äta och få i sig näring. Det kan också vara mentalt jobbigt för den som exempelvis saknar eller har dåliga tänder. Munhälsan har betydelse för hur vi människor mår allmänt och vår livskvalitet. Därför är det viktigt att alla människor kan erbjudas tandvård av hög kvalitet och till rimliga priser.

Länge var tandvården för vuxna personer så dyr att en del människor med låga inkomster – däribland unga vuxna – valde att avstå från tandvård. Därför genomförde den dåvarande Alliansregeringen 2008 en tandvårdsreform med dels ett allmänt tandvårdsbidrag för att fler skulle få råd till regelbundna tandvårdsbesök. Dels innehöll reformen ett högkostnadsskydd, med subventioner för väldigt dyra tandvårdsåtgärder. 2013 genomfördes också ytterligare förstärkningar som stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Tandvårdsreformen var ett viktigt sätt för att se till att fler människor kan ha råd med tandvård och den vill vi värna.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.