Valfrihet i välfärden

Idag finns både privata, ideella och offentliga aktörer som driver vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst i hela landet. Att det finns många utförare i vården gör att du som patient själv kan välja vilken vårdgivare du vill gå till. Det bidrar också till högre tillgänglighet och skapar dessutom nya företag.

Centerpartiet vill:

  • Öka valfriheten i vården och omsorgen
  • Det ska finnas goda möjligheter att driva vårdföretag i hela landet
  • Det ska ställas höga kvalitetskrav på alla utförare i välfärden

sol-has-bg sol-light-text

Mer makt till patienten

Vården och omsorgen betalas med skattepengar, men det betyder inte att det är det offentliga som måste utföra den. Idag finns både offentliga, privata och ideella vårdgivare. Du som patient betalar lika mycket oavsett om det är ett privat företag eller regionen som ger dig vården. Med många utförare att välja mellan kan du själv bestämma vilken vårdgivare du vill gå till.

Idag är köerna inom sjukvården alldeles för långa. Då behövs fler utförare som kan hjälpa till att erbjuda vård till patienterna. Därför vill vi se till att det finns bra villkor för den som vill driva vårdföretag. Vi vill även säkerställa höga kvalitetskrav på alla utförare i välfärden – offentliga, privata och ideella.

Om fler får bedriva vård och omsorg, skapas utrymme för nya idéer. Det kan till exempel vara en sjuksköterska som har en idé om hur vården kan bedrivas på ett bättre sätt, som får chansen att öppna eget. Fler utförare i vården ger dessutom vårdpersonal möjlighet att byta arbetsgivare. Lönerna är högre för exempelvis sjuksköterskor som arbetar i privat driven vård och omsorg, jämfört med inom offentlig verksamhet.

Värna valfriheten

Vi vill att människor ska ha rätt att välja vilken vårdcentral eller mottagning de vill gå till. Tack vare den vårdvalsreform som Centerpartiet var med och införde med Allianseregeringen, har patienterna fått ökad valfrihet i vården. Det har lett till både fler vårdgivare och kortare köer och människor värderar idag möjligheten att kunna välja högt.

Goda möjligheter för vårdföretagare att bedriva vård är en förutsättning för att inte minst de småföretagare som dominerar vård- och omsorgssektorn ska kunna överleva. Regeringen måste skifta fokus från jakten på privata utförare till hur kvaliteten i välfärden kan öka, genom höjda kvalitetskrav och bättre kontroll av både offentliga och privata verksamheter.

Skillnaderna i väntetid mellan olika regioner är stora. Det finns även skillnader i kvalitet eller vilka behandlingar man har rätt till. Vi tycker att det är fel att man ska behöva vänta längre på en behandling eller operation beroende på var man bor. Eller att patienter i en region inte får rätt till samma vårdkvalitet som i ett annat. Vi vill att den lag som bland annat reglerar patientens rättigheter – Patientlagen – förändras så att man ska kunna välja vård i hela landet. Om kötiden till en operation är kortare i grannregionen, ska man kunna välja att bli opererad där.

Det kräver också att patienten får tydligare information om både väntetider och kvalitet. Men idag saknas idag tydlig och lättillgänglig information om både tillgänglighet och vårdkvalitet. Patienten måste redan hos läkaren på vårdcentralen få information om vilka vårdgivare – både i hemregionen och i andra regioner – som kan erbjuda vård inom Vårdgarantins gräns. Därför föreslår vi att 1177 byggs ut till en nationell portal där patienten enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.