Centerpartiet lokalt

Valfrihet i välfärden

Vård, skola och omsorg betalas med skattepengar, men det betyder inte att staten måste utföra vården. Mer konkurrens leder till bättre kvalitet. Du som patient får mer att säga till om och kan välja den vårdcentral som passar dig. Kostnaden för dig som patient blir alltid densamma, oavsett om det är ett privat företag eller ett landsting som ger dig vården.

Centerpartiet vill:

  • Uppmuntra fler att starta företag inom vård och omsorg
  • Att det ska finnas goda möjligheter att driva vårdbolag i hela landet
  • Öka valfriheten i hela vården

"Det är kvalitén som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen. Allt för att få så mycket välfärd som möjligt för våra gemensamma pengar.”

Ingrid Lindblad, Göteborg

Mer makt till patienten

Vården ser inte ut som den alltid har gjort, tvärtom har den blivit mycket bättre. Med fler val är det du som patient, och inte systemet, som styr vilken vård du ska få. Att fler val dessutom ger högre löner och en bättre arbetsmiljö för de som jobbar är en bonus.

Förut var stat, landsting och kommuner de enda som erbjöd vård och omsorg. Eftersom det inte fanns någon konkurrens ledde det ibland till sämre kvalitet, mindre nytänkande och mindre företagsamhet. Det lönade sig inte alltid att komma med nya tankar och idéer som kunde skapa en bättre vård.

Numera kan även företag och ideella organisationer driva verksamheter inom vård och omsorg. Vi vill se ännu fler aktörer och ännu mer konkurrens. Då kan vi förbättra tillgängligheten och kvaliteten.

Ökad konkurrens ger också patienten fler val och ökad möjlighet att byta arbetsgivare för den som arbetar inom vården. Vi anser att vård och omsorg med fördel drivs av privata företag eller organisationer. Kostnaden för dig som patient blir alltid densamma, oavsett om det är ett privat företag eller ett landsting som ger dig vården.

Om man öppnar upp möjligheten för fler att bedriva vård och omsorg, skapas utrymme för nya idéer. Det kan till exempel vara en sjuksköterska som har en idé om hur vården kan bedrivas på ett bättre sätt, som får chansen att öppna eget. Men framför allt innebär valfriheten att du som patient får mer att säga till om.

Genom vårdval kan du välja vilken vårdcentral du tycker bäst om och möjlighet att välja bort om du är missnöjd. Kanske vill du gå till en vårdcentral som har öppet på kvällen eller till en som är specialiserad på just din sjukdom?

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....