Vårdköer

Sjukhusen och slutenvården ska hålla hög kvalitet för alla i hela landet. I dag är vårdköerna för långa och vilken vård man får skiljer sig beroende på var i landet man bor. Det vill vi ändra på.

Centerpartiet vill:

  • Korta köerna i sjukvården och skapa fler vårdplatser i hela landet..
  • Utöka valfriheten för patienten så att fler kan välja var man vill få vård beroende på var köerna är kortast.
  • Stärka ambulanssjukvården på landsbygden.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

En bra vård i hela landet

Svensk sjukvård är fantastisk, men under en lång tid har orimligt långa väntetider varit ett växande problem. Skillnaderna i väntetid mellan olika regioner är stora. Detta gör att ekonomi och bostadsort spelar en allt för stor roll för vilken vård man får och när.

Vi tycker att det är fel att man ska behöva vänta längre på en behandling eller operation beroende på var man bor. Eller att patienter i en region inte får rätt till samma vårdkvalitet som i ett annat. Brist på vårdplatser innebär att människor inte får den vård de har rätt till. Sverige har i flera år haft lägst antal vårdplatser per person i hela EU. 

Fler vårdplatser i hela landet

För att ge fler en trygg och säker vård vill vi inrätta en årlig platsmiljard. Sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procent beläggning i genomsnitt ska få del av pengarna. Den lokala lösningen kan vara fler sjuksköterskor och förbättrade arbetsvillkor, men även att ge en större del av vården utanför sjukhusen genom mobila team, förstärkt äldreomsorg eller utvecklad hemsjukvård.

Gör det möjligt att välja vårdgivare, även om övernattning krävs

I dag har en patient rätt att söka öppenvård var som helst i Sverige, men inte om det behövs en övernattning. Det behövs en ändring i patientlagen så att det blir möjligt att direkt välja en vårdgivare i hela landet, oavsett om övernattning behövs eller inte.

Då kan vårdgivare med kortare köer bistå med att korta köerna i hela landet.

Gör det enkelt att jämföra kvalitet och kötid

Detta kräver att patienten får tydligare information om både väntetider och kvalitet. Men i dag saknas tydlig och lättillgänglig information om både tillgänglighet och vårdkvalitet. Patienten måste redan hos läkaren på vårdcentralen få information om vilka vårdgivare – i hemregionen och i andra regioner – som kan erbjuda vård inom Vårdgarantins gräns.

Därför föreslår vi att 1177 byggs ut till en nationell portal där patienten enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.

Bygga ut ambulanssjukvården

Ambulanserna är en viktig del av sjukvården, inte minst på landsbygden. Genom kortare responstid kan vi ta till vara förbättringarna i omhändertagandet av patienter med hjärtstopp eller stroke som man uppnått under 2000- och 2010-talen.

Det ökar tryggheten för människor på landsbygden, inte minst för gravida kvinnor som har lång resväg till BB.

Vi vill satsa på fler ambulansbilar och fler medarbetare. Det ökar kapaciteten och möjliggör stationering av fler ambulanser på fler platser runt om i hela landet.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.