Vårdpersonalen

Sveriges vårdpersonal gör ett oerhört viktigt jobb i hela landet och behovet av kompetent och välutbildad vård- och omsorgspersonal kommer bli allt viktigare de kommande åren. Därför behöver arbetsvillkoren förbättras och vården bli bättre på att locka och behålla duktig och driven personal.

Centerpartiet vill:

  • Ge rätt till kompetensutveckling för fler yrken inom hälso- och sjukvården
  • Stärka möjligheterna till karriärutveckling och lönepåslag för specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor
  • Att det högst får vara 25 medarbetare per chef inom vård och omsorg och se till att det inrättas en obligatorisk chefsutbildning för alla chefer inom sjukvården och äldreomsorgen

sol-has-bg

En trygg, rutinerad och erfaren personal är grunden för en patientsäker vård.

Rätt till kompetensutveckling

Fortbildning under ett yrkesliv spelar stor roll för att kunna erbjuda en god vård och omsorg. Den som har en legitimation, exempelvis en läkare eller sjuksköterska, har både rättighet och skyldighet att bidra till sin fortbildning. Men lika viktigt är det att arbetsgivare ger kompetenshöjande möjligheter till fler yrkesgrupper inom vården. Alla som arbetar i ett legitimationsyrke eller har en reglerad yrkestitel i hälso- och sjukvården, exempelvis undersköterskor, ska få möjligheter och rätten till kompetensutveckling. Vi vill att arbetsgivare ska ha en skyldighet att ge dessa möjligheter.

Vi vill också stärka möjligheterna till karriärutveckling och lönepåslag för specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

Färre medarbetare per chef

Chefers möjlighet att vara närvarande och kunna stötta den enskilda medarbetaren har stor betydelse för arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheten. Det finns tydliga forskningsresultat som visar att högst 20 till 25 medarbetare per arbetsledande chef skapar bäst förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Vi vill sätta ett offentligt mål om att det ska vara maximalt 25 medarbetare per chef i vård och omsorg.

Utbildade chefer för en bättre arbetsmiljö

Bättre kvalitet i ledarskapet är ett annat viktigt sätt att få mer likvärdighet i arbetsmiljö, kvalitet och patientbemötande. Inom skolans område har rektorsutbildningen blivit ett viktigt verktyg. Vi vill införa ett motsvarande system inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. En rekryteringsutbildning ska erbjudas den som är intresserad av att söka chefstjänster och den som har fått en chefstjänst ska genomföra en obligatorisk utbildning med en blandning av teoretiska och praktiska ämnen.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.