Avesta
Centerpartiet lokalt

Avesta

Välkommen till Centerpartiet i Avesta, Folkarecentern.

Partiet som värnar om hela kommunen!

 

Daladistriktet av Centerpartiet har hållit sin distriktsstämma i Avesta (Sjövik, Jubelhallen) den 25 mars. Omvald ordförande blev Peter Helander, Mora.
Huvudtalare på stämman var Karin Perers.
Från Folkarecentern deltog 17 ombud plus en del andra. Till stämmoordförande valdes Gunilla Berglund och följande personer från vår krets invaldes till olika befattningar:- Sara Persson, ersättare i distriktsstyrelsen
- Kristina Ohls, revisorsersättare
- Kristina Ohls, ordinarie och Per Perers, personlig ersättare i nomineringskommittéen tillika valberedning
- Charlotta Arielsson och Iva Morelius, ledamöter i Centerkvinnornas distriktsstyrelse
- Iva Morelius, kvinnornas ombud till Bygdegårdarnas distriktsstämma
- Inga Holgersson, Centerkvinnornas valberedning

Till stämman hade 35 motioner lämnats in. Från Folkare Centerkrets hade lämnats in sju motioner med följande innehåll:1. Att Centern fortsätter att föra fram förslaget om ett smalare och spetsigare EU i debatter och medier samt att partiet arbetar för att EU skall ägna sig mer åt globala och andra viktigare frågor. Jerry Harryson.
Stämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag att motionen anses besvarad eftersom Centerpartiet redan har tagit beslut i motionärens inriktning.
2. Att Centerpartiet arbetar för att förstärka det Nordiska samarbetet på flera områden. Jerry Harryson.
Stämman beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
3. Att den förändring av publicering på internet som nu gäller vid avverkning mellan markägare och Skogsstyrelse återgår till tidigare beslut som innebär att publicering inte sker på Skogsstyrelsens hemsida och att möjligheten för Skogsstyrelsen på grund av artskyddsförordningen skall kunna sätta stopp för avverkning utan att ekonomisk ersättning erbjuds tas bort. Birgitt Broström.
Folkare Centerkrets årsmöte har bifallit motionen.
Stämman beslutade att bifalla attsatserna i motionen.
4. Motionen handlar om att det skall finnas kontanter att få ut i banker och att alla skall kunna handla överallt med kontanter. Jerry Harryson.
Stämman beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
5. Att Centerpartiet arbetar för att motverka till att man utvisar människor som rotat sig i samhället och har arbete samt att partiet arbetar för att lagar och systemfel ändras så att fler med utländsk bakgrund kan få arbete. Jerry Harryson.
Stämman beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
6. Avfallsdumpning i havet. Motionären föreslår att Centerpartiet upplyser och påverkar medborgarna om att använda andra material samt att partiet arbetar för att minska användningen av plast. Jarry Harryson.
Stämman beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag att motionen anses besvarad eftersom Centerpartiet redan idag jobbar för en minskning av mikroplatser och plastpåsar.
7. Multiresistenta bakterier i bl.a. mat. Motionären föreslår att Centerpartiet arbetar på alla nivåer mot de multiresistenta tarmbakterierna. Jerry Harryson.
Stämman beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
 

 

Senaste nytt från Avesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.