Avesta
Centerpartiet lokalt

Avesta

Välkommen till Centerpartiet i Avesta, Folkarecentern.

Partiet som värnar om hela kommunen!

 Årsmöte och nomineringsstämma arrangeras i Horndal den 22 februari. Besök av länets riksdagsman frän Mora Peter Helender. På årsmötet skall väljas funktionärer för detta valår samt vallista till kommunens fullmäktige.

Inför årsmötet har följande personer ingått i styrelsen:
Ordförande: Gunilla Berglund
Sekreterare: Jan-Olof Källström
Kassör: Kristina Ohls
Ledamöter: Sara Persson och Birgitta Lif,

 

Senaste nytt från Avesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.