Avesta
Centerpartiet lokalt

Avesta

Välkommen till Centerpartiet i Avesta, Folkarecentern.

Partiet som värnar om hela kommunen!

Tycker du att hela kommunen skall leva och utvecklas samt att människorna själva kan fatta beslut de i flesta frågor samt att den privata äganderätten skall stärkas? Vill du att vår miljö skall förbättras genom att vi alla blir miljösmartare? Då skall du rösta på Centerpartiets representanter till riksdag, region och kommun den 9 september!

Här kommer några förslag som våra representanter har motionerat om till Avestas kommunalfullmäktige:
- Bevara den bästa åkermarken för odling.
- Fler boendealternativ för alla i Avesta (äldre, yngre och nyinflyttade.
- Närodlade livsmedel i kommunens kök.
- Låt de äldre bestämma vem som skall utföra deras hemtjänst.
- Öka kunskapen i geriatrik (äldres sjukdomar) hos vår personal.
- Inför uppsökande verksamhet hos äldre för att förebygga olyckor i hemmet.
- Höj kvalitén på SFI-undervisningen i Avesta för språket är nyckeln till integration och arbete samt inför valfrihet för SFI.
- Inför fler reningssteg i reningsverket för att filtrera bort läkesmedelsrester i avloppet.
- Bygg en solcellspark på gamla Karlslundstippen.

En röst på Centerpartiet ger ett grönare och klimatsmartare Avesta!

Senaste nytt från Avesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.