Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Grön tillväxt för Halland framåt!

Grön tillväxt för Halland framåt!

Riksdagsledamot Ola Johansson vill att Halland ska bli en föregångare på grön tillväxt. "Istället för att skeppa ut trävaror från Varbergs hamn ska vi förädla dem så långt det är möjligt här i Halland. Det är bra för miljön och för jobben", säger Ola Johansson.

 

- När andra möter klimatförändringar med inbromsning och tomma mål, vill vi göra tvärtom. Centerpartiet ser tillväxt som en möjlighet till utveckling, ny teknik och nya bränslen. Det säger Ola Johansson som är Centerpartiet Hallands riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson och 1:a på riksdagslistan i höstens val.

Vad menar du med grön tillväxt?

- Sverige är rikt på naturtillgångar och för mig handlar grön tillväxt om att nyttja tillgångarna med förnuft och med tanke på kommande generationer. Grön tillväxt ökar också möjligheten för svenska företag att konkurrera internationellt.

- Skogen en viktig tillgång, men den ska ju räcka både till alla nya hus, till att ersätta plaster och som bränsle när vi ställer om biltrafik och flyg till fossilfritt. Därför måste vi jobba smartare, säger Ola Johansson.

Varför behövs grön tillväxt?

- Sverige behöver en politik som ger konkreta resultat för miljön och för ett växande förnybart samhälle. Skogsföretagen behöver därför bra villkor för att kunna avverka sin skog. De måste också kunna transportera skogen, vilket kräver bra vägunderhåll och att vi inte lägger pålagor på väg- och biltransporter, säger Ola Johansson.

Vad vill du göra för att öka resultaten för miljön i Halland?

- Jag vill att Halland ska bli en föregångare på grön tillväxt. I höst öppnar till exempel Derome en ny fabrik för serietillverkade hus. Södra bedriver också utvecklingsverksamhet med korslimmat trä. Dessutom har Stora Enso Hylte satsning på biokomposit för att minska användningen av plast. Swt-koncernen i Varberg jobbar även de med att utveckla pappersprodukter som kan ersätta plast.

- Istället för att skeppa ut trävaror från Varbergs hamn ska vi förädla dem så långt det är möjligt här i Halland. Det är bra för miljön och för jobben. Det är så grön tillväxt för Halland framåt, säger Ola Johansson.

Centerpartiet föreslår:

  • Gör Ringhals till ett regionalt utvecklingscentrum för miljövänlig energi
  • Utveckla ett halländskt vätgasprojekt för energi
  • När regionen bygger nytt ska förnybara och hållbara byggnadsmaterial väljas
  • Stärk möjligheterna till nya innovationer med skogsråvara inom exempelvis textilier, bioplast och fiberkomposit

Läs mer: