Millis arbetar för mer vindkraft

- Vindkraften ger oss billig energi, fort och i stor mängd. Vi behöver mycket energi för att ställa om industrin och byta bränslen i våra fordon till 100 procent förnybart till 2040, säger Mari-Louise Wernersson som fram till årsskiftet varit regeringens vinkraftsamordnare i sydöstra Sverige.

 

Samtidigt som företrädare för Sverigedemokraterna åker runt och eldar upp landsbygdsbor med falska uppgifter om hur vindkraften hotar landsbygden, så jobbar Mari-Louise ”Millis” Wernersson från Falkenberg för att hitta konstruktiva lösningar för mer förnybar energi. Hon var fram till årsskiftet en av regeringens fyra vindkraftsamordnare som har delat på en heltidstjänst, men arbetet för mer förnybar energi fortsätter.

- Mitt uppdrag har varit att få fram projekt och lösa knutar, berättar hon.

Hennes huvudsakliga område har varit sydöstra Sverige, där hon efter samtal med Länsstyrelsen i Kronoberg lyckats bidra till nya vindkraftbyggen. Hon har även fått fram projekt som varit försenat av Försvaret.

Nu har regeringen tagit bort vindkraftsamordnarna, trots att behovet av samordning är större än någonsin. Men Mari-Louise Wernersson tänker fortsätta jobba för mer förnybar energi, därför satsar hon på att komma in i riksdagen efter höstens val.

Stor potential med vindkraft

- Det finns en stor potential med vindkraft som ger oerhört mycket energi och vindkraft till havs snurrar i princip hela tiden. Jag var nyligen till Öland och Gotland på samråd om en vindkraftpark till havs som ska ge 24 terawattimmar. Det kan jämföras med kärnkraftreaktorn i Ringhals som lades ner i våras som producerade 5 terawattimmar, säger Mari-Louise Wernersson.

Billig energi

Vindkraft på land är billigast, sedan kommer vindkraft till havs. Sverige har unika möjligheter att bygga ut förnybar energi, vilket beror på att vi är ett stort, glesbefolkat land med bra vindförhållanden.

- Vindkraften ger oss billig energi, fort och i stor mängd. Vi behöver mycket energi för att ställa om industrin och ställa om bränslen i våra fordon, konstaterar hon.

Omfattande tillståndsgivning

Byggande av vindkraftparker föregås av omfattande tillståndsgivning där man tittar på närhet till boende, fågelliv, arkeologi med mera.

- Klimatförändringarna hotar oss alla och riksdagens mål är 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Företagen i Halland vill därför ha mer förnybar energi så vi har dem med oss, säger Mari-Louise Wernersson.

Text och foto:

Anki Enevoldsen

Läs mer:

Centerpartiets politik för förnybar energi

Frågor och svar om vindkraft

Sverige har unika möjligheter

Därför blir det brist på el i Halland

Vindpark har positiva reveffekter