Washington D.C.

Bild

I Washington D.C. har Centerpartiet ett samarbete med National Democratic Institute, NDI, dit vi skickar en praktikant varje termin.

NDI är en partipolitiskt obunden, icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att främja och stärka demokratin världen över. De arbetar bland annat med att stötta politiska och ideella organisationer, assisterar regeringar vid utformning av lagstiftning och arbetar för ett ökat inflytandet hos civilbefolkningen. Syftet är att skapa förutsättningar för öppna, demokratiska samhällen världen över.

Praktiken är placerad på NDI:s kontor i Washington, D.C. om den rådande pandemin tillåter kontorsarbete. Annars sker praktiken på distans från Sverige. Som praktikant arbetar du på avdelningen som fokuserar på politiska partier och politisk utveckling på en global nivå. Avdelningen tillhandahåller expertis om politiska partier och partipolitisk utveckling på en global nivå, assisterar organisationen med metoder, implementering och utvärdering av olika projekt, tillhandahåller och utvecklar en resursdatabas med ”best practise”, med mera. Avdelningens chef är före detta svenska statsrådet Birgitta Ohlsson.

Som praktikant har du en rad olika uppgifter, som kan variera beroende på vilken utbildningsbakgrund och vilka intressen du har. Bland annat arbetar du med omvärldsbevakning vilket innebär research, att ta fram underlag och skriva rapporter. Du är en del av några av de många projekt som genomförs och hjälper till med samordning. I uppdraget ingår också arbete med NDI:s interna och externa kanaler samt administrativa uppgifter.

Praktiken är en unik möjlighet att få arbeta på en organisation som har världen som arbetsfält, med ett uppdrag som ständigt är aktuellt. Du får en bred och djup kunskap om politiska aktörer och demokratiutveckling samt utvecklar din kommunikativa och analytiska förmåga.

Som person är du utåtriktad, kan uttrycka dig väl på engelska i både text och tal och har ett stort intresse för internationella frågor. Du har en avslutad examen inom samhällsvetenskap, politik, internationella relationer eller dylikt. Observera att detta är ett krav från NDI. Att ha arbetat eller praktiserat inom områden som berör de fält NDI jobbar med är meriterande, likväl arbete eller studier utomlands. Tidigare erfarenhet av att ha bott i USA är meriterande men är inget krav.

Under uppdraget förväntar vi oss att praktikanten håller regelbunden kontakt med Centerpartiet, vid behov förmedlar kontakter, rapporterar om relevanta politiska frågor samt är behjälplig vid eventuella besök från Centerpartiet. Det är obligatoriskt att delta på en introduktionsdag samt en avslutningsdag på Centerpartiets riksorganisation (som kan komma att ligga utanför praktikperioden), göra en överlämning till nästkommande praktikant samt skriva en praktikrapport.

I praktikplatsen ingår ett stipendium på totalt $8000 som betalas ut i två omgångar. Centerpartiet betalar kostnaden för visum men du ordnar det på egen hand. Du står själv för resekostnader, reseförsäkring, bostad och övriga omkostnader. Reseförsäkring är ett krav.

Vi anpassar datumen för praktikperioden till terminsstarter- och avslut.

Har du frågor om hur det är att vara praktikant på NDI?

Kontakta vårterminens praktikant Madeleine Skoglösa på mskoglosa@ndi.org

Du kan också läsa en intervju med Peeter Boldt-Christmas i internationella nyhetsbrevet där han talar om sina upplevelser av praktiken.

Här kan du läsa månadsrapporter från tidigare praktikanter (vissa har varit placerade på andra praktikplatser i Washington, D.C.)

2023

2021

2020

2019

2018

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.