Frihet att välja

-Centerpartiet är ju för, det fria skolvalet och friskolor. Hur kan du då rösta nej till Alpaskolans ansökan om, att starta grundskola? Den frågan fick jag av Moderaterna, när vi skulle ta beslut i BUN om vi skulle tillstyrka en friskola eller inte.

Låt mig då citera vår kretsordförande Ingela Svensson – Ja, vi är för företagsamhet men Centerpartiet står också för sunt förnuft!

Vi vet att Alphaskolan bedriver en bra verksamhet, men tidpunkten för ansökan var inte, så bra i dessa coronatider. Vi vet att kommunen har sviktande skatteintäkter och en friskola i det här läget skulle tvinga fram, att andra skolor i tätorten måste läggas ner. Underlaget till ansökan var heller inte så väl underbyggd och när beslutet från Skolinspektionen kom var de tydliga med, att det inte finns de förutsättningar, som behövs för att följa de föreskrifter som gäller.

Vi har friskolor som bedriver bra verksamhet som Alphaskolan, Gamleby friskola, Kullerbyttan (förskola) och Gamleby gymnasiet som kompletterar Västerviks Gymnasium med linjer som de inte kan erbjuda.

Jag vet att många reagerade starkt på den skolutredning som presenterades för ett tag sedan. Skolutredningen var ett uppdrag från Kommunfullmäktige. Vi har dyra skolkostnader om vi jämför oss med andra kommuner, som vi brukar jämföra oss med. Utredningen tar ingen hänsyn till hur samhällsutvecklingen skulle påverkas om vi exempelvis skulle lägga ner X antal skolor på landsbygden. Det kanske är, så att vi har precis de antal skolor, som vi behöver ha för, att upprätthålla goda skolresultat. Vi har vid sista mätningen de bästa skolresultaten i Kalmar län och det ska vi vara stolta över.

Coronan har på många sätt påverkat hela samhället och då även skolan. Jag har fått rapporter från gymnasieledningen om att distansundervisningen fungerar bra. Närvaron är bättre än vanligt och det är kanske något att fundera på i framtiden. Jag vet genom äldsta barnbarnet, att de saknar sina klasskamrater. Vi får hoppas att de som tar studenten i år ändå kommer att få en fin avslutning på gymnasietiden även om inte släktingar och vänner kan stå och ta emot dem på skolgården eller att kortegen genom staden uteblir.

Det här är ett år som inte är likt något annat!

Annette Torstensson

1:e vise ordf. Barn och Utbildningsnämnden

2:e vise ordf. Kommunfullmäktige