Ny Tackar jag för mig och lämnar över till Fredrik

Nu har Fredrik Lindwall (C) tillträtt som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Västerviks kommun. På denna position efterträder han mig och det med en stor tillfredsställelse jag överlämnar detta fina uppdrag till Fredrik.

Fredrik har varit ersättare i kommunstyrelsen och kommer i och med denna förändring att ägna i princip heltid åt sitt nya uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och därmed en del av den politiska kommunledningen i Västerviks kommun. Fredrik är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) de två politiker som ägnar hela sin tid åt politiskt arbete för kommunen.

Fredrik Lindwall är 54 år, född och uppvuxen i Göteborg och utbildad ekonom. De senaste 25 åren har Fredrik tillsammans med sin fru Charlotte drivit behandlingsverksamhet för barn och unga. För 7–8 år sedan vaknade ett politiskt intresse hos Fredrik som ledde till medlemskap i Centerpartiet. De bärande skälen var frågorna kring valfrihet i vården, upplevelsen av utanförskapet i samhället och hotet från den fram växande nationalismen. Demokratin och de socialliberala värden som Centerpartiet står för kändes rätt och viktiga för Fredrik. Sedan valet 2018 har Fredrik representerat Centerpartiet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott. Fredrik är också ledamot i kretsstyrelsen för Centerpartiet i Västerviks kommun samt även distriktsstyrelsen för Kalmar län.

Jag önskar Dig Fredrik ett stort Lycka till med Dina nya uppgifter.

Fredrik har varit ersättare i kommunstyrelsen och kommer i och med denna förändring att ägna i princip heltid åt sitt nya uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och därmed en del av den politiska kommunledningen i Västerviks kommun. Fredrik är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) de två politiker som ägnar hela sin tid åt politiskt arbete för kommunen.

Fredrik Lindwall är 54 år, född och uppvuxen i Göteborg och utbildad ekonom. De senaste 25 åren har Fredrik tillsammans med sin fru Charlotte drivit behandlingsverksamhet för barn och unga. För 7–8 år sedan vaknade ett politiskt intresse hos Fredrik som ledde till medlemskap i Centerpartiet. De bärande skälen var frågorna kring valfrihet i vården, upplevelsen av utanförskapet i samhället och hotet från den fram växande nationalismen. Demokratin och de socialliberala värden som Centerpartiet står för kändes rätt och viktiga för Fredrik. Sedan valet 2018 har Fredrik representerat Centerpartiet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott. Fredrik är också ledamot i kretsstyrelsen för Centerpartiet i Västerviks kommun samt även distriktsstyrelsen för Kalmar län.

Jag önskar Dig Fredrik ett stort Lycka till med Dina nya uppgifter.