Företagande - Gröna näringar

Våra viktiga gröna näringar

De gröna näringarna är en viktig tillgång. Skogsnäringen skapar en god tillgång på miljövänliga råvaror som dessutom bidrar till att minska klimatpåverkan. Lantbruket ökar vår självförsörjningsgrad och ser till att vi får mat på bordet. Det är viktigt för regionen att se över möjligheterna till att dela upp upphandlingar så att lokala företag har lättare att vara med i upphandlingsprocesser. Bioenergi och biogas är en naturlig del av den hållbara omställningen där de gröna näringarna kan bidra. Vi har också god tillgång till jakt och fiske. Viltkött är ett av de mest ekologiska kött vi har och behöver användas på ett klokt sätt.

Vi vill:

  • stödja de gröna näringarna i och med ökade kostnader för insatsvaror
  • öka regionens självförsörjningsgrad
  • bruka skogen utan att förbruka den
  • att det serveras mer lokalproducerad mat inom vårt län
  • dela upp regionens upphandling av råvaror, andra varor och tjänster

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.