En kommun som håller samman

Stad och land är helt beroende av varandra för att kommunen ska utvecklas. För kommunens fortsatta utveckling behöver utbudet inom de offentliga och kommersiella verksamheterna följa samhällets förändringar.

Skövde kommun erbjuder bra boendemiljöer på landsbygden, i de mindre tätorterna och i centralorten. Oavsett var eller hur vi bor finns det inga vi och dem, det finns bara vi i Skövde kommun.

För att säkerställa bra service i hela kommunen behöver vi bli fler kommuninvånare. Ska vi lyckas med det behövs attraktiva tomter för bostäder och näringsliv i hela kommunen.

Utvecklad kollektivtrafik är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen. Centerpartiet kommer arbeta för att bibehålla och utveckla kollektivtrafik och gång och cykelbanor som knyter samman hela kommunen.

En bra infrastruktur minst lika viktig som kollektivtrafik och service för att hela kommunen ska leva. Det handlar bland annat om det finmaskiga vägnätet och tillgång till bra bredbandsuppkoppling och vi kommer arbeta för fortsatt underhåll och utbyggnad.

Kommunen är ett mångkulturellt samhälle med stort kultur- och fritidsliv. Kultur- och fritidsupplevelser är en viktig tillväxtfaktor för människor och näringsliv och ska nå alla som bor i kommunen. På så sätt skapar vi livslångt lärande, hållbar utveckling och framtid för invånare och näringsliv.

Vi kommer arbeta för:

  • Att utveckla kollektivtrafiken och för fler gång och cykelvägar för att knyta samman kommunen
  • Att ge förutsättningar för digitala mötesplatser
  • Att fler attraktiva tomter ska finnas för byggnation av flerfamiljshus och enskilda villor i hela kommunen
  • Att utveckla nya bostadsområden för blandad boendeform

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.