100 miljoner extra till Eskilstuna

VÄLFÄRD. Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. För Eskilstuna kommun innebär tillskottet 100 miljoner kronor för 2020.

– För oss i Eskilstuna, och för alla kommuner och regioner, är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner, säger vårt kommunalråd Arne Jonsson.

Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år.

– Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Eskilstuna. Att sedan tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Det ger kommunen arbetsro, säger Arne Jonsson.

Läs mer på centerpartiet.se