Eskilstuna ska stå redo om krisen kommer

KRISBEREDSKAP. Klimatförändringar, smittsamma sjukdomar, tekniska kollapser och terrorism är några exempel på hot och risker som samhället står inför. Centerpartiet vill att Eskilstuna ökar sin förmåga att förebygga och hantera kriser och störningar.

– Kommunen behöver definitivt stärka sin krisberedskap. Vi behöver både minimera riskerna och planera för hur vi hanterar olika typer av kriser. Och vi behöver göra det i nära samverkan med kringliggande kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet, säger Arne Jonsson (C), klimat- och miljöpolitisk talesperson.

För att vi ska kunna klara oss själva i händelser av störningar och kriser, som den vi nu ser både i Sverige och i vår omvärld, behöver vi stärka vår försörjningsförmåga. Den lokala livsmedelsproduktionen måste få förutsättningar att öka, däribland genom att kommunen prioriterar och underlättar för lokala aktörer att leverera varor till verksamheten, stöttar direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter samt undviker exploatering av brukningsvärd jordbruksmark.

– Även den lokala produktionen av biodrivmedel måste öka för att göra oss mindre sårbara vid kriser och minska vårt beroende av utomstående aktörer. Livsmedelsproduktionen är också avhängig att det finns drivmedel. Vi kan inte producera potatis och spannmål utan drivmedel i maskinerna.

Vid utbyggnad av förnybar energi bör småskaliga producenter prioriteras, då det är svårare att slå ut många småskaliga anläggningar än ett fåtal stora. Och vatten- och avloppssystemet bör skyndsamt ses över både vad det gäller skötsel och nyinvesteringar för att anpassa kommunen för till exempel rikligare nederbörd.

– Ska vi stärka vår krisberedskap krävs det politiska insatser, men det är också helt avgörande att kommuninvånarna höjer sin egen beredskap och tar ansvar. Ska vi till exempel öka vår lokala livsmedelsproduktion så måste fler välja svensk mat när man handlar i butik, säger Murat Tosun (C), toppkandidat i valet 2022.

Läs mer om våra satsningar på krisberedskap