Alla barn måste få förutsättningar att lyckas

BARN OCH UNGA. Våra barn och unga i Eskilstuna har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. En bra skolgång och meningsfull fritid ger våra barn kompetens och frihet att själva välja väg i livet. Genom tidigt agerande och samordnade insatser riktade mot såväl barnen själva som deras föräldrar kan eventuella svårigheter rättas till innan de växer till problem.

Alla barn måste ha en stabil och trygg bas att stå på, med en förskola och skola som är inkluderande och tar tillvara varje barns kreativitet och energi.

– En lyckad skolgång är den största friskhetsfaktorn för våra barn och unga. Även ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med många goda förebilder som tar plats i barnens liv är väldigt viktigt, säger Malin Kruhsberg (C), vård-, hälso- och trygghetspolitisk talesperson.

Barn och unga som inte når upp till kunskapsmålen, inte mår fysiskt eller psykiskt bra, har otrygga uppväxtvillkor eller bryter mot normer, regler eller lagar behöver uppmärksammas och få stöd så tidigt som möjligt för att bryta utvecklingen innan problemen vuxit sig stora.

– Det är viktigt att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och att erbjuda och motivera barnet och deras föräldrar att ta emot hjälp för att bryta en negativ utveckling, säger Murat Tosun (C), toppkandidat i kommunvalet 2022.

God samverkan mellan hem, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och polis är helt avgörande för att nå resultat.

– Mindre och samordnade insatser som erbjuds tidigt kan göra att större och mer kostsamma insatser kan undvikas. Det kostar så klart en del både i tid och pengar att montera upp ett skyddsnät runt varenda sexåring som börjar förskoleklass och ha kvar det där hela vägen till studenten, men alternativet, att vi till exempel förlorar ett barn till kriminalitet eller beroende, är mycket värre, säger Malin Kruhsberg (C).

Kommunens skolor och förskolor måste ha resurser och metoder för att hitta och lösa svårigheter innan de blir problem, men även föräldrar måste stärkas i föräldraskapet.

– Vi skulle till exempel gärna se att kommunen inrättade en medborgarportal med individanpassat och livshändelsebaserat stöd på flera språk. Om jag som förälder får, istället för söker upp, information om vilka droger som just nu cirkulerar på skolan där min tonåring går eller vilka steg i utvecklingen som min fyraåring befinner sig i så stärks jag givetvis i mitt föräldraskap. Trygga föräldrar ger trygga barn, säger Murat Tosun (C).

Läs mer om våra satsningar på barn och unga