Vår lokala livsmedelsproduktion måste öka

FÖRETAG. Den lokala livsmedelsproduktionen måste få förutsättningar att växa, så att fler jobb och företag på landsbygden kan skapas och kommuninvånare få större tillgång till sund och säker mat. Mer närproduktion stärker också vår kris- och konfliktberedskap.

Putins invasion av Ukraina har lett till att böndernas kostnader för drivmedel, gödsel, foder, el och insatsvaror rusat till extrema nivåer, men redan innan kriget var läget tufft.

– Det är långt ifrån enkelt att vara bonde i Sverige idag. Vi behöver agera kraftfullt både på kort och på lång sikt för att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk, säger Fredrik Anderson (C), företags-, arbetsmarknads- och utbildningspolitisk talesperson och själv lantbrukare.

Mat från svenska gårdar har svårt att konkurrera med importerad mat. Det märker den som tittar runt bland varorna i en vanlig svensk matbutik. Det är synd eftersom det svenska jordbruket och svensk mat bidrar med jobb, sund och säker mat, öppna landskap och biologisk mångfald. Vi kan också känna oss trygga med att våra bönder har tagit god hand om djuren.

– Svensk mat är bra mat. Därför måste kommunen prioritera och underlätta för lokala aktörer att leverera närproducerade varor till våra skolor och på våra äldreboenden. Även direkthandeln mellan producenter och konsumenter måste stöttas och uppmuntras, säger Fredrik Anderson.

För att värna livsmedelsproduktionen måste vi även stärka skyddet av områden med värdefull åkermark. Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark bör i princip alltid undvikas.

– Givetvis vill även vi att kommunen ska växa och utvecklas, men samtidigt måste vi vara försiktiga med hur vi hanterar våra marktillgångar. Det är i princip omöjligt att omvandla hårdgjord yta till jordbruksmark igen, säger Fredrik Anderson.

Även ur krisberedskapssynpunkter är den lokala matproduktionen viktig.

– Det nya säkerhetsläget har med skrämmande tydlighet visat hur viktigt det är att vi stärker vår självförsörjning av livsmedel. Sverige är i dagsläget självförsörjande på vissa basvaror, såsom spannmål, men vi är på det hela beroende av import av både mat och insatsvaror. Så kan vi inte ha det, säger Arne Jonsson (C), klimat- och miljöpolitisk talesperson och även han tidigare lantbrukare.

Läs mer om våra satsningar för ökad livsmedelsproduktion