Bild

Engagera dig i våra team

Det finns mängder av goda tankar om hur samhället kan förändras till det bättre som stannar hemma vid köksbordet. Och det tycker vi är synd. För det är ju genom att blanda kunskap, erfarenhet och idéer från olika människor från olika delar av vår kommun som den bästa politiken skapas. Av den anledningen har vi skapat tre team, där alla är välkomna att dela med sig av sina tankar om hur vi bäst utvecklar Eskilstuna.

Våra team är uppdelade utifrån olika politiska ämnesområden. Teamens huvuduppgifter är att stärka vår nuvarande politik för Eskilstuna och skapa framtida politiska förslag inom respektive ämnesområde.

Alla våra förtroendevalda med politiska uppdrag ingår i minst ett team (det som ligger närmast deras uppdrag ämnesmässigt). Eftersom vi är ett litet parti sitter många av våra förtroendevalda ensamma i sina nämnder eller bolagsstyrelser, men tack vare våra team har alla en naturlig mötesplats och ett bollplank. Det gör oss starkare i våra uppdrag och skapar också en bra samhörighet i gruppen.

Teamen består även av personer som vill vara med och bidra, men som inte är intresserade av eller redo för ett politiskt uppdrag. Många går med i teamen för att lära sig hur politiken fungerar, för att sedan gå vidare till ett förtroendeuppdrag. Att gå med i ett team är alltså ett bra första steg för alla som vill engagera sig politiskt, men inte riktigt vet hur eller med vad. De allra flesta som går med i våra team är eller blir medlem i Centerpartiet, men det är inget krav. Däremot måste man givetvis dela våra politiska värderingar.

Varje team ses kvällstid nio gånger om året, samt har en nära kontakt däremellan via mail eller sluten Facebook-grupp. Att vara med i ett team innebär att du ger lite av din tid, men får väldigt mycket tillbaka. Vem som helst kan gå med i vilket team som helst och inga förkunskaper behövs.

Är du intresserad av att gå med i ett (eller flera) team är du hjärtligt välkommen att höra av dig till respektive teamledare. Vet du inte vilket team du helst vill gå med i? Kontakta vår politiska sekreterare Leena på leena.kumpula@centerpartiet.se, så guidar hon dig rätt.

Företag, ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING

I detta team diskuterar vi frågor som rör bland annat förskola, skola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Hit hör även frågor som rör turism och centrumutveckling.

Teamledare

Mia Forslöf
mia.forslof@centerpartiet.se

STAD, LANDSBYGD, Klimat & miljö

I detta team pratar vi om allt som rör den fysiska utformningen och utvecklingen av vår kommun. Hit hör frågor som byggnation av bostäder och företagslokaler, utbyggnad av vägar, cykelvägar och järnvägar samt kollektivtrafik.

Vi diskuterar även frågor som rör bland annat förnybar energi, elförsörjning, livsmedelsproduktion och återvinning. Hit hör även frågor som rör krisberedskap, vatten och avlopp samt skogsbruk. 

Vård, hälsa & trygghet

I detta team pratar vi om allt som rör vård, omsorg och olika typer av stöd. Hit hör även frågor som rör kriminalitet, trygghet, jämställdhet, kultur och fritid.

Teamledare

Malin Kruhsberg
malin.kruhsberg@centerpartiet.se
073-683 80 80

Leena Kumpula
leena.kumpula@centerpartiet.se
073-500 88 05

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.