Öppet brev om framtidens Ropsten

Utvecklingen av Ropsten är avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera väl på Lidingö anser Centerpartiet. Därför har Centerpartiet skickat ett öppet brev för att belysa hur Ropsten kan bli en välfungerande kollektivtrafiknod i framtiden.

Patrik Buddgård och Christer Mohlin, gruppledare och ordförande för Centerpartiet Lidingö skickade under tisdagen ett öppet brev till Kristoffer Tamson (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting och Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd Stockholm Stad för att påvisa hur Ropsten kan förbättras. Brevet fokuserade på följande punkter:

- Sammankoppling mellan Spårväg City och Lidingöbanan

- Korta avstånd i byte mellan buss, tunnelbana och spårväg

- Bytesmiljö inomhus med närservice

- En plats för cykel med bland annat cykelgarage

- Infartsparkering

- Östlig vägförbindelse med kollektivtrafik

Läs hela brevet här , 356.3 kB..

Brevet bygger på Centerpartiets rapport om Ropsten - från grå betong till levande mötesplats. , 1.1 MB.