C: Rösta för en kyrka som ställer upp för dig

Centerpartiet vill att kyrkan på ön ska vara en levande mötesplats där alla är välkomna. Centerpartiet vill ha en kyrka som äger mindre men gör mer. Partiet vill sätta människor i fokus med förslag som fortsatt gratis konfirmation, stöd till de mest utsatta i samhället, skjuts till kyrkan för de som behöver, rik kulturverksamhet samt verksamhet för barn och ungdomar.

Ingrid Jarnryd står överst på Centerpartiets valsedel i kyrkovalet. Hon är engagerad i kyrkans musikverksamhet och brinner för en öppen och grön folkkyrka. Ingrid säger:

”Jag vill ha en kyrka som välkomnar alla, troende som tvivlare. En del kritiserar att politiska partier ställer upp i kyrkovalet. För mig är det väldigt viktigt att det är tydligt vilka samhällsvärderingar de som ställer upp i valet har. Jag vill inte ha högerpopulistiska strömningar i styrning av kyrkan utan jag vill stå upp för centerpartiska värderingar om medmänsklighet och allas lika rätt och värde.”

Centerpartiet ser en ekonomisk utmaning för kyrkan framåt. För att klara att utveckla och förbättra kyrkans verksamhet för till exempel unga vill partiet att kyrkan ska minska sina kostnader för underhåll av byggnader som inte behövs i kyrkans verksamhet. Ingrid fortsätter:

”Kyrkan ska äga mindre men göra mer! Vi ska inte slösa bort våra gemensamma resurser på fastigheter som inte behövs för kyrkans verksamhet. Med mindre kostnad för fastighetsunderhåll och skötsel kan vi satsa på diakoni och barn- och ungdomsverksamhet.”

Några av Centerpartiets valfrågor:

  • Fortsatt kostnadsfri konfirmation, körverksamhet, orgelskola, barnverksamhet och social gemenskap
  • Prioritera den diakonala uppgiften, det vill säga stöd till människor i nöd
  • Hjälp med skjuts till gudstjänst för den som har svårt att komma ut själv
  • Ta fram en miljö-, inköps- och resepolicy som hjälper oss fatta hållbara beslut
  • Kyrkan ska prioritera verksamhet för människor framför att äga och underhålla fastigheter. Underhållskostnaderna minskas genom försäljning av Breviks prästgård och av själva bostadshuset i Grönsta.

Läs med om vår politik eller om våra kandidater i kyrkovalet