Rapport fullmäktige: Äntligen funktionshinderspolitiskt program på plats

Äntligen är ett funktionspolitiskt program på plats, förhoppningsvis kommer detta även leda till verkliga åtgärder och förbättringar. Under fullmäktige avslogs dessvärre Centerpartiets motioner om idrottsgala samt om att återupprätta arkivet för webb-tv-sändningarna från fullmäktige på stadens hemsida.

Årets sista fullmäktige så beslutades om ett nytt funktionshinderspolitiskt program. Centerpartiet välkomnar beslutet men hade helst även sett ett tydligt avsnitt om de funktionssatta som berörs av LSS. Christina Wahlström (C) sa:

"Tidigare program var bara en pappersprodukt. Nu har ett stort och gediget arbete gjorts. Vi i Centern saknar dock ett avsnitt som berör LSS, lagen om särskilt stöd. En rättighetslag som ger den enskilda specificerande rättigheter. Vi upplever att det saknas den LSS-kompetensen som helhet i staden där det t ex blivit så problematiskt med eftersatta gruppbostäder som dessutom placeras inom institutionsområden som strider mot lagen."

Vidare behandlades, och tyvärr avslogs, två motioner från Centerpartiet. Den första om att införa en årlig idrottsgala, , 94.4 kB. Rebecka Öberg (C) sa:

"Först tycker jag motionssvaret visar en oförståelse för vad motionen handlar om. Idrottsgalan ska handla om att öka intresset och attraktionskraften för idrottsrörelsen genom att en gång om året samla eldsjälar, idrottsutövare och supporters och ledare för att uppmärksamma dem."

Den andra motionen som avslogs var om att återupprätta arkivet av webb-sändningar från fullmäktige , 95.2 kB. på stadens hemsida. Dessa har tagits bort med motiv att de inte lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Centerpartiet betonade dock att andra kommuner och Myndigheten för digital förvaltning gör en annan bedömning, där införande av automattextning skulle lösa problemet. Patrik Buddgård (C) sa:

"Syftet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Stadens slutsats utifrån lagen är istället att göra information helt otillgänglig genom att ta bort webbsändningarna från fullmäktige på hemsidan efter de sänts. Nu ska ingen ha tillgång till sändningarna i efterhand - stadens agerande går helt emot intentionerna i lagen som handlar om att öka tillgängligheten."Kommunstyrelsens ordförande sa att staden ska ta fram offert på automattextning för framtida fullmäktigemöten. Centerpartiet hoppas verkligen att det kommer bli verklighet snarast.