S-förslag allvarligt hot mot trygghet och valfrihet

Centerpartiet går till val med en seniorpolitik som bygger på trygghet och valfrihet. Vi vill ha en trygghet som innefattar sänkta skatter, lika skatter för arbete och pension och bättre möjligheter att utnyttja tjänster genom ett särskilt rutavdrag för dem över 70. Vi vill ha trygghet så att polisen utreder effektivt och förebygger brott mot äldre och att man får bo där det passar en. Vi vill ha en trygg, tillgänglig vård med kortare köer och en husläkare som väl känner en som patient.

Tryggheten har också en koppling till valfrihet. En valfrihet där man väljer den hemtjänstutförare man är trygg med och trivs med och en äldreomsorg där man själv bestämmer vad man vill ha hjälp med och stöd i. Är man över 85 år ska man garanteras plats på seniorboende utan biståndsbedömning.
Socialdemokraterna vill försämra tryggheten genom att verka för vinstförbud, något som på sikt allvarligt försvårar valfriheten. Ett vinstförbud sätter i praktiken stopp för privata företag inom vård och omsorg, eftersom dessa inte kommer att kunna driva en sund och stabil verksamhet.

Centerpartiet går en annan väg. Vi vill ha valfrihet för dig som är äldre och att vård och omsorg utvecklas genom en mångfald av offentliga och privata utförare – där informationen om utförarna blir tydligare och bredare.

Vi ställer också tuffa krav på alla utförare. Det ska finnas nationella kvalitetskrav för samtliga utförare inom välfärden. Kvalitetskraven ska följas upp. Vi vill ha en generell tillståndsplikt samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden, skola, hälso- och sjukvård eller omsorg eller verksamhet inom socialtjänst och LSS. Vi vill ha skärpta sanktioner för dem som inte lever upp till kraven.

För en reell trygghet och valfrihet behövs ett nytt ledarskap som för Sverige framåt.

Karin Halldin, kandidat till kommunfullmäktige
Centerpartiets seniornätverk för Stockholms län och stad

Läs mer om vår politik för en trygg äldreomsorg här.

Lokalt i Södertälje arbetar vi för valfrihet och trygghet inom äldreomsorgen, läs mer här.