Upplands-Bro
Centerpartiet lokalt

Upplands-Bro

Centerpartiet i Upplands-Bro –närodlad politik i norra Stockholm


Centerpartiet tror på människans egen förmåga att bestämma över sitt liv och arbetar för att tillsammans med dig skapa ett hållbart lokalsamhälle i Upplands-Bro kommun.

Genom att vi väljer att satsa på ett utvecklat företagande skapas möjlighet att både bo, jobba och leva i kommunen. Upplands- Bro ska inte vara en sovstad, utan en levande och aktiv kommun som satsar på att tillvarata de resurser kommunen har i form av ett starkt varumärke med fokus på miljö och utveckling inkluderat en meningsfull fritid.

Vi vill att beslut ska fattas av oss som bor här, med människan och miljön i centrum. I Upplands-Bro skapar vi tillsammans det samhälle som vi vill leva i, som barn, ung, vuxen och äldre-max mervärde!

Att satsa på små och medelstora företag är bra för miljön. Att satsa på kultur och fritid är bra för miljön. Att satsa på miljön är att satsa på människan. Centerpartiet vill bidra till att skapa ett gemensamt förhållningssätt där den lokala förankringen utgör den gemensamma nämnaren.

I en liten kommun som Upplands-Bro är det stor chans att du känner till vilka förtroendevalda som representerar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss som lokalpolitiker.

Senaste nytt från Upplands-Bro

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.