Bostäder för olika behov under livet

Bild

Vi behöver mer småhusbebyggelse för att möjliggöra för fler barnfamiljer att köpa sitt första hus här. Vi vill tillskapa fler hyresrätter på Vaxön, Resarö och Rindö för alla; unga, seniorer, nyanlända och de som separerar. Ny bebyggelse ska ske varsamt och inte riskera Vaxholms unika värden. Borgmästargården ska göras om till små hyresrätter när vårt nya särskilda boende öppnar på Norrberget. Snabbare bygglovshanteringär viktigt så att fler kan förverkliga sina bostadsdrömmar fortare.

  • Vi vill förverkliga Initiativet till ett kollektivboende för äldre i anslutning till Prästgården.
  • Vi behöver fler småhusbebyggelse för att möjliggöra för barnfamiljer att köpa sitt första hus här. Bra platser för detta finns på Resarö mitt och på västra Rindö.
  • Bygga fler hyresrätter på Vaxön, Resarö och Rindö för att underlätta för nyanlända, ungas första bostad, seniorer som vill byta till mindre boende och familjer som separerar och vill bo kvar i staden.
  • Bygga om Borgmästargården till hyresrätter när det nya särskilda boendet är klart.
  • Undersöka möjligheten att bygga hyresrätter på kommunens tomt (bussgaraget) på Vasavägen.
  • Snabba på bygglovshanteringen så att fler kan förverkliga sina bostadsdrömmar fortare.
  • Vårt nya särskilda boende på Norrberget ska ha eget tillagningskök, för mat med hög kvalite och smak.
  • Börja planera för ytterligare ett särskilt boende, förslagsvis norr om Johannesbergsparken som är en lämplig och fin plats i anslutning till parken.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.