Bra kommunikationer på land och vatten

Bild

Fortsatt pendelbåt till och från Vaxholm med snabba, energieffektiva färjor. Resaröbor ska kunna ansluta till pendelbåten och därför jobbar vi för en anslutande linje från Ytterby brygga till Söderhamnen. Det ska vara enkelt, trafiksäkert och självklart att välja cykeln. Vi vill bygga klart gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, Rindövägen och ut till Bogesund samt trygga gång- och cykelvägar till skolor. Vi vill verka för att Trafikverket ska prioritera cykelväg utmed väg 274 till Arninge.

  • Fortsatt pendelbåt Stockholm – Vaxholm, med energieffektiva och snabba färjor. Pendelbåtarna ska lägga till på Rindö, Ramsö, Tynningö och Vaxön.
  • Pendelbåt även t o r Resarö. Utreda om en anslutande linje kan ske från Ytterby brygga till pendelbåten.
  • Jobba för att regionen ska införa ett gemensamt taxesystem för hela kollektivtrafiken som även inkluderar båttrafiken.
  • Påverka och ställa krav på Trafikverket, så att vi får utökat färjeläge med mer färjetrafik till Rindö.
  • Hastighetsbegränsning utmed väg 274 och reling i mitten av vägen förbi Kronängsskolan, Campus, Söderfjärd och Montessori.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.