Cykeln som förstahandsval

Bild

Det ska vara enkelt, trafiksäkert och självklart att alla åldrar vill välja cykeln.

  • Bygga klart och bygga nya gång- och cykelvägar utmed Överbyvägen, Rindövägen och ut på Bogesund.
  • Bygga cykelväg utmed 274 på Vaxön.
  • Bygga säkra gång- och cykelvägar och trygga trafiklösningar kring våra skolor, särskilt vid Resarö skola och Söderfjärd/Kronängsskolan.
  • Höja säkerheten för cyklister, genom att ha färgad asfalt på cykelbanor för att öka tydligheten i vad de ska användas till.
  • Belysta cykelvägar.
  • Fortsatt påverkan på Trafikverket, så att en cykelväg Engarn – Arninge kan bli möjlig.
  • Hinder vid början och slutet av cykelvägar ska vara lätta att cykla igenom.
  • Uppmuntra cykling och nya vanor genom genom olika aktiviteter som tävlingar i skolor och för invånare.
  • Uppmuntra etablering cykelverkstäder.
  • Saltsopning på våra största cykelstråk så att cykling året runt möjliggörs.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.