En frisk havsmiljö

Bild

Havsmiljön måste förbättras. Därför är vårt nya reningsverk en viktig investering för att rena mer och bättre. Skrotbåtar som läcker olja och andra föroreningar måste bort ur haven. Stoppa utfiskningen och förbjud kustnära trålning. Samarbeten med andra är mycket viktiga i havsfrågor.

  • Skrotbåtar som läcker olja och andra föroreningar i havet måste tas bort och hanteras som miljöfarligt avfall. Ansvaret för detta måste förtydligas.
  • Vårt nya reningsverk tillsammans med Österåker ska ligga i främsta ledet när det gäller avloppsvattenrening, effektiv resurshantering och klimatsmart drift.
  • Hållbara drivmedel och eldrift i båtar och på båtmackar ska uppmuntras.
  • Ställen för tömning och tvätt för fritidsbåtar ska finnas.
  • Staten ska agera för att stoppa utfiskningen och förbjuda kustnära trålning.
  • Vi ska skydda våra grunda havsvikar och mader för tillväxt av fiskbestånd.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.