Krafttag för klimatet

Bild

Tiden håller på att rinna ut för att undvika katastrofala och oöverblickbara konsekvenser av klimatförändringarna och vi måste alla göra mer för att stoppa temperaturökningen. Laddstolpar för bilar och båtar ska finnas. Solceller ska installeras på kommunala fastigheters tak. Återbruk ska uppmuntras och matsvinn ska undvikas i alla verksamheter.

 • Laga mat från grunden i våra offentliga kök och minimera matsvinn.
 • Handla mat efter säsong, som enskilda konsumenter och till våra offentliga kök. När det är möjligt ska vi välja närproducerade och ekologiska varor.
 • Mer förnybar el och energieffektiva kommunala fastigheter. Resarö skola är först med solceller, fler kommunala tak ska följa efter. Vid nybyggnation ska “noll-hus” eftersträvas, alltså hus som inte drar mer el än de alstrar. Hållbart byggmaterial ska prioriteras.
 • Alla kommunens transporter inklusive färdtjänst och skolskjuts ska ske med förnybara drivmedel eller el.
 • Minska bilanvändandet genom bra kollektivtrafik på land och vatten till och från hela Vaxholm.
 • Stödja våra invånare att leva klimatsmart genom rådgivning och underlätta för cirkulär ekonomi.
 • Återbruka mer! Möjliggör för fler loppisar, uppmuntra till byt/sälj och låt enskilda bli ambassadörer för en hållbar livsstil. Ta hjälp av barnen som motor i utvecklingen.
 • Uppmuntra samfälligheter till delningsekonomi, Alla hushåll behöver inte en egen gräsklippare, trimmer eller högtryckstvätt.
 • Snabb handläggning och förenklade bygglov för solceller.
 • Genomför miljö- och klimatriktiga upphandlingar.
 • Anta en trähusstrategi, trä ska prövas i samtliga bygg och anläggningsprojekt.
 • Fler laddstolpar på kommunens bilparkeringar och möjliggör båtladdning på kajen.
 • Fler blommor och bin. Säkerställa biologisk mångfald genom att undvika att klippa gräs på delar av kommunens fastigheter och parker.
 • Minska klimatpåverkan från kommunen som geografiskt område med 10 procent varje år med målet om ett nettonollutsläpp till 2045.
 • Uppmuntra privata initiativ till bilpooler.
 • Underlätta för hushållen att sortera hushållssopor med bra lämningsställen.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.