En trygg och bra start i livet

Bild

Skolan ska fortsatt vara i toppklass, fri från mobbning och diskriminering med bra vuxennärvaro såväl i klassrum som på raster. Vi vill genomföra ett skolgårdslyft och fortsätta satsa på våra lekplatser. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla aktiviteter under skoltiden. Barns inflytande ska stärkas.

  • Förskolans miljö, både ute som inne ska vara giftfri.
  • Förskolornas gårdar ska vara inspirerande och uppmundra till lek.
  • Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet.
  • Fortsatt värna vår Öppna förskola, den ska ha fortsatt egna och rymliga lokaler.
  • Genus, normkritik och mångfald ska ingå i förskolans pedagogik.
  • Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats, för att underlätta rekryteringen av personal.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.