Centerpartiet i Region Västmanland

Vår politik utgår från:

  • Likvärdig och tillgänglig vård i hela länet med hjälp av fler utförare och valfrihet för patienten
  • Region Västmanland ska vara ett attraktiv arbetsgivare där fler ges möjlighet till heltid och fler utvecklings- och karriärtjänster.
  • All kollektivtrafik i länet ska drivas på förnybara bränslen.
  • Regionen ska följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier vid upphandling så att mat från svenska bönder premieras.

Centerpartiet i Region Västmanlands Plan & budget 2024 , 7 MB.

sol-has-bg

C i region Västmanland

Nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.