hela västerås växer och människors kraft och vilja tas tillvara

Vi ska bygga i hela kommunen och förbättra dialogen, så sa Centerpartiet när vi bad om väljarnas förtroende inför valet 2018 och det sker nu. Vid en utvärdering av majoritetens gemensamma program för att utveckla Västerås lyfte Centerpartiet genom gruppledare Vicki Skure-Eriksson följande områden.

Hela Västerås utvecklas nu och utvecklas tillsammans med västeråsarna, inte bara i tätorten utan även i de mindre orterna och på landsbygden. 

Landsbygden är otroligt het i Västerås idag. Det byggs bland annat i Dingtuna, Aberga, Slagårda och Barkarö och byggnadsnämnden får in mängder av bygglovsansökningar runt om i hela kommunen, stort och smått. Samtidigt bygger vi och förverkligar utbyggnaden av Gäddeholm, Mälarporten, Kopparlunden och Sätra. 

Människor vill både bo på landsbygden och i stan under olika tider av livet. Vi bygger en ny Persboskola i Skultuna, nya spännande förskole-och skollokaler i Romfartuna som kommer att lyfta hela bygden, ny skola i Irsta, förskolor och skolor i Gäddeholm och på en mängd ställen runt om i kommunen. Bland annat tittar vi på hur vi ska kunna utveckla förskolorna och skolorna i Tillberga och Tortuna. 

Det handlar också om att jobba praktiskt utifrån Agenda 2030. På nya sätt med tidiga dialoger så att vi bättre tar vara på människors kraft och vilja att påverka hela Västerås. Att människor får vara med och tycka till i frågor som berör dem, är viktigt för oss i Centerpartiet. Att bli lyssnad på och bli en del av ett hållbart samhälle ökar tilliten och samtidigt kan vi fatta bättre beslut. 

Vi ser en spännande utveckling i Skultuna kommundelsnämnd med bland annat sommarjobbande ungdomar som sköter Skultunabadet tillsammans med daglig verksamhet och skapar stolthet, tilit och gemenskap bland unga genom Skultuna 4ever och hittar nya samarbeten mellan kommundelens olika verksamheter, invånarna och civilsamhället. Skultuna har den här mandatperioden utvecklats till att bli ett föredöme för resten av Västerås stads nämnder och förvaltningar. 

Centerpartiet kommer fortsätta säkerställa att landsbygdsperspektivet alltid finns med i alla frågor. Att kunna bo, leva och verka även på landsbygden.

Nyckeln till att klara klimatutmaningarna är gröna näringarna och fotosyntesens magi. Där växter omvandlar solens strålar, vatten och koldioxid till syre vi kan andas och mat vi kan äta. Det är avgörande för att vi ska klara både klimatomställningen och försörjningen av sund och säker mat, både i normalt läge och vid kriser av olika slag. Där vi tar vara på skogens resurser både för byggande av trähus och för förnybar bioenergi samtidigt som skogen är viktig för rekreation och biologisk mångfald. 

Vi har lagt uppdrag att samordna varudistributionen till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden som både möjliggör för fler mindre leverantörer, mer lokalproducerat, färre och mer klimatsmarta transporter. 

Ta del av presskonferensen om utvärderingen av 140pp här

Här finns utvärderingen av 140-punktsprogrammet att ta del av , 532.4 kB.