Vägar

Vägar är en viktig faktor för att hela Sverige ska leva. Vi måste kunna lita på att vägarna är bra och säkra. Därför satsade vi när vi satt i Alliansregeringen stora summor pengar på att underhålla och investera i nya vägar. Alltifrån små enskilda vägar på landet till mötesfria motorvägar.

Centerpartiet vill:

  • Se ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet
  • Satsa på att underhålla och investera i nya vägar
  • Förstärka underhållet av enskilda vägar

sol-has-bg sol-light-text

Läs mer om Sverigelyftet här

Transportsystemet måste vara pålitligt

För att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas, behöver vi en fungerande infrastruktur för kunna ta oss fram. Transportsystemet måste vara robust och pålitligt. Där är vägar en central och mycket viktig del.

Det finns ett stort behov av investeringar i vårt vägnät, för att upprätthålla att man kan åka på dem säkert. Därför vill vi satsa på att underhålla och investera i nya vägar. Alltifrån små enskilda vägar på landet till mötesfria motorvägar.

Det enskilda vägnätet består av 43 000 mil väg. Det finns till största delen på landsbygden, där det främst är privatpersoner eller vägföreningar som ansvarar för driften. En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. De enskilda vägarna är en viktig del i detta. Det är de enskilda vägarna som gör det möjligt att en miljon människor dagligen kan påbörja och avsluta sin resa till jobb och hem.

De enskilda vägarna är också mycket betydelsefulla ur ett godstransportperspektiv. Det är viktigt att de enskilda vägarna i framtiden klarar upp till 74-tonslastbilar. Det skulle gynna både svensk skogsindustri och övriga råvarutransporter.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.