Centerpartiet lokalt

IT och mobiltelefoni

Sverige har bland den bästa mobiltäckningen i världen, men vi vill att den ska bli ännu bättre.

Centerpartiet vill:

  • Se en digital allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling i hela landet
  • Att du ska kunna ringa och surfa tryggt oavsett vart du är
  • Frigöra mer utrymme i etern för bättre mobiltelefoni och surf
  • Att mobiloperatörerna tar sitt ansvar, samarbetar och bygger ut näten i hela landet

IT

Även om din mobiltelefon oftast fungerar alldeles utmärkt, är det fortfarande alldeles för vanligt i stora delar av landet att du inte når fram eller att samtal bryts.

Vi behöver mobilnät som täcker hela landet, som klarar av att du och många andra ringer och surfar samtidigt. Därför har vi frigjort mer utrymme i etern och från och med 2017 kommer ytterligare utrymme frigöras för mobila nät. Vi arbetar för robust och tillförlitlig kommunikation i hela landet.

Vi vill också se IT som det femte transportslaget och vill att det ska in i det flöde och beslutsfattande som rör all annan transportinfrastruktur.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.