Djurskydd och djurhälsa i Sverige

Ibland uppmärksammas brister i det svenska djurskyddet. Det är allvarligt och det är därför viktigt att vi har en fungerande kontrollapparat som säkerställer att djuren har det bra. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det svenska djurskyddet ligger väldigt långt framme internationellt sett. Det ska vi vara stolta över. Vi har dessutom Europas friskaste djur och använder minst antibiotika i EU när det kommer till djurhållning.

Centerpartiet vill:

  • Höja kvaliteten i de svenska djurskyddskontrollerna och se till så att de blir mer likvärdiga
  • Ge svenska jordbrukare bra villkor så att de kan producera mat med världens bästa djurskydd
  • Att det ska finnas tillgång till veterinärer i hela landet dygnet runt

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Djur ska ha det bra och skyddas från lidande. De ska så långt som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende.

Sverige ligger lågt framme inom djurskydd, smittskydd och djurhälsa. Exempelvis får grisarna röra sig fritt, ha knorren kvar och smågrisarna får dia hos suggan längre än i övriga Europa. Och det goda djurskyddet lönar sig. Vi har också Europas friskaste djur vilket minskar djurens behov av antibiotika. Den som är i kontakt med en hund i Sverige behöver inte heller vara orolig för rabies.

Det goda svenska djurskyddet lönar sig – för djuren, för miljön och för folkhälsan. Men tyvärr inte alltid för den svenska bonden. För det kostar lite mer att låta kycklingarna och grisarna få mer utrymme att röra sig på, och att låta korna komma ut på sommaren. Vi tycker att de svenska bönderna ska få goda villkor, så att de kan fortsätta producera mat med världens bästa djurskydd.

Under Alliansregeringen 2006-2010 såg Centerpartiet till att göra djurskyddskontrollerna kostnadsfria för bonden. Det löste vi genom att göra djurskyddskontrollen statlig. Vi såg också till att det satsades resurser på kontrollanter som ser till att alla djur verkligen har det bra. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla kontrollapparaten så att inte kontroller görs i onödan och så att brister upptäcks och kan förhindras. För att inte kvaliteten på kontrollerna ska spreta över landet behövs ett fungerande samarbete mellan landets länsstyrelser.

När djur skadas eller blir sjuka behöver det finnas tillgång till veterinärer i hela landet – dygnet runt. Här har staten ett ansvar att se till att nätet täcker hela Sverige och att det inte uppstår blinda fläckar.

Läs mer om djurskydd på EU-nivå här

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.