Djurskydd och djurhälsa internationellt

I många länder har djuren det inte lika bra som i Sverige. I Sverige har vi välmående djur, som får leva ett värdigt liv och vi är ett av de länder i världen som har starkast djurskydd. Det bör vi vara stolta över. Flera länder i och utanför EU borde kopiera den höga nivån på Sveriges djurskydd och djurhälsa.

Centerpartiet vill:

  • Stärka djurskyddet under transporter
  • Stärka det internationella samarbetet för att bekämpa illegal handel med utrotningshotade djur
  • Få stopp på djursmugglingen

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Varje år transporteras omkring 1,5 miljarder djur antingen inom EU eller från ett EU-land till ett annat land. Ofta är förhållandena minst sagt ovärdiga och ibland är djuren helt utan mat och vatten. Det finns redan regler och lagar när det gäller djurtransporter i EU. Problemet är att de inte följs ordentligt. Det måste det bli ändring på. Exempelvis behövs det ett minimibelopp för böter som utdelas inom EU, när någon bryter mot djurskyddslagen och orsakar djurs lidande.

Vi vill även ta krafttag mot den kriminella handeln med utrotningshotade djur. Det internationella samarbetet för att bekämpa handeln med hotade arter behöver uppmuntras och stödjas. CITES-konventionen (CITES är en förkortning för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora och kallas också för Washingtonkonventionen) förbjuder i dag handel med hotade arter av vilda djur och växter. Ändå förekommer den illegala handeln. Det är fullständigt oacceptabelt.

Smuggling av sällskapsdjur, framför allt hundar, är ett brott som medför stort lidande för djuren. Arbetet mot djursmuggling måste därför skärpas på EU-nivå precis som i Sverige genom bland annat Tullverket och Jordbruksverket. Inte sällan finns kopplingar mellan smuggling av sällskapsdjur och annan organiserad brottslighet.

Läs mer om djurskydd på EU-nivå här

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.