Funktionsnedsättningar

Samhället måste vara tillgängligt för alla. En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor i vardagen. Fler människor med funktionsnedsättning måste få möjlighet att arbeta och studera. Rätten till stöd åt den som behöver hjälp i sin vardag måste värnas.

Centerpartiet vill:

  • Värna den personliga assistansen.
  • Göra det lättare för alla att arbeta eller studera.
  • Ge äldre med intellektuell funktionsnedsättning ett värdigt åldrande.

sol-has-bg sol-light-text

Självklart är andning ett grundläggande behov – värna LSS-lagen

LSS-lagen är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att ha en fungerande vardag hemmet och att delta i samhällslivet, fritidsaktiviteter, ha ett arbete eller studera.

Under åren 2014–2018 skedde en rad försämringar för personer som behöver personlig assistans.

Vi vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – att ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Staten måste ta hela ansvaret för den personliga assistansen samtidigt som Försäkringskassan behöver få mer och bättre kompentens.

I en överenskommelse med regeringen som slöts 2019 var vi pådrivande i att få till den lagändring som nu genomförts om att andning och sondmatning är grundläggande behov. Centerpartiet är en garant för att fortsatt värna och stärka rätten till personlig assistans.

Skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden

Det är viktigt att ge systematiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Här vill vi ge studenthälsan ett tydligt uppdrag.

Det ska också vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Ett av de viktigaste sätten att få fler människor i arbete handlar om att sänka kostnaderna för att anställa, exempelvis genom sänkta arbetsgivaravgifter. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön.

Företagande är ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Men även om viljan, kunskapen och idéerna finns, är risken stor att bli av med det stöd man har behov av. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste förbättras. Det kan handla om att få färdtjänst i samband med företagandet eller anpassning av arbetsplatsen.

Ge äldre med intellektuell funktionsnedsättning ett värdigt åldrande

Personer med intellektuell funktionsnedsättning lever allt längre. Det är en glädjande utveckling. Det ställer också nya krav på socialtjänsten, LSS-personal, anhöriga och andra. Personer som bor i gruppboende är mer utsatta för ensamhet eftersom man oftare står utan egen nära familj när föräldrar eller syskon går bort. Rättigheten till daglig verksamhet och sysselsättning upphör vid 67 års ålder. Personer med Downs syndrom får demenssjukdomar oftare och tidigare än andra äldre.

De senaste åren har kunskapen om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning kan få ett så bra åldrande som möjligt utvecklats. Alla kommuner måste ta del av ny kunskap och se till att också äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning har en meningsfylld vardag och ett värdigt åldrande.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.