Funktionsnedsättningar

Samhället måste vara tillgängligt för alla och en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor i vardagen. Fler människor med funktionsnedsättning måste få möjlighet att arbeta och studera. Rätten till stöd åt den som behöver hjälp i sin vardag måste värnas.

Centerpartiet vill:

  • Öka valfriheten och rätten att bestämma över sin egen vardag
  • Värna den personliga assistansen
  • Göra det lättare för alla att arbeta eller studera

sol-has-bg sol-light-text

Värna LSS-lagen

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi vill värna.

LSS-lagen reglerar bland annat den personliga assistansen, som infördes i Sverige 1994. Grundtanken med den personliga assistansen är att ge ett sammanhållet stöd under dagen. På så sätt kan personer med funktionsnedsättning få möjlighet att både ha en fungerande vardag i det egna hemmet och att delta i samhällslivet, fritidsaktiviteter, ha ett arbete eller studera.

Sedan 2014 har det skett en rad försämringar på assistansområdet. En del av försämringarna handlar om att regeringen gett direktiv till utredningar och Försäkringskassan om att kostnaderna för assistansen måste minska. Det har också varit en rad orimliga domstolsbeslut som har lett till att många människor fått sin hjälp indragen. Det gäller inte minst alla de barn som har svåra andningsproblem och som behöver hjälp för att kunna leva ett bra liv.

I överenskommelsen med regeringen har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna varit pådrivande i att få till den lagändring som nu genomförs om att andning och sondmatning är grundläggande behov.

Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver. Därför behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp.

Valfrihet för människor med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över sin vardag och möjlighet att påverka sin egen situation. Ett sätt att säkerställa valfrihet för personer med funktionsnedsättning, är att se till att det finns många olika utförare av stöd, hjälp och service att välja mellan. Idag har majoriteten av de människor som får statlig assistans valt ett privat assistansföretag och de allra flesta är mycket nöjda med det. Därför tycker vi att det är fel att försvåra för dessa utförare, som nuvarande regering vill. Vi vill istället utveckla valfriheten för personer med funktionsnedsättning. Till exempel behöver valfriheten förbättras för personer som får sin assistans från kommunen, eftersom de oftast inte kan välja någon annan utförare än kommunen.

Bättre möjligheter på arbetsmarknaden

Vi är övertygade om att alla människor vill kunna försörja sig genom eget arbete. Därför ska det vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Arbetsmarknaden måste bli mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön.

Det behövs ett större fokus på hur personer med funktionsnedsättning kan få bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Ett av de viktigaste sätten att få fler människor i arbete handlar om att sänka kostnaderna för att anställa genom exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter. Vi har länge drivit frågan om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och låta fler aktörer få förmedla jobben. På detta sätt kan utförare specialisera sig på att förmedla jobb åt särskilda grupper, som exempelvis personer med funktionsnedsättning.

Företagande är ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Men personer med funktionsnedsättning har idag ofta svårt att starta eget företag. Även om både viljan, kunskapen och idéerna finns, är risken stor att bli av med det stöd man har behov av. Eller att stödet inte är anpassat för eget företagande. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste därför förbättras. Det kan exempelvis handla om att få färdtjänst i samband med företagandet eller anpassning av arbetsplatsen.

Det behövs också bättre möjligheter till utbildning för personer med funktionsnedsättning. För den som går eller har gått i gymnasiesärskolan måste det bli enklare att studera vidare och komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om möjligheten att finansiera sina studier. 

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.