Boden
Centerpartiet lokalt
  • / BodenCentern i kyrkan

 

BodenCenterns kandidater till fullmäktige

BodenCenterns kandidater till kyrkofullmäktige

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla

Kyrkovalet blev en succe´i Bodens pastorat vad gäller personröster och vunna mandat för nykomlingen Centerpartiet.

Centern fick 12,74  och blev tredje största parti.

Helge blev valets krysskung och fick flest personkryss av ALLA som ställde upp i  kyrkovalet.

VI TACKAR FÖR STÖDET

Resultatet blev:

3 ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige:

Helge Stålnacke, Karin Sandling. Eva-Britt Larsson

Ersättare  Kerstin Engström, Matilda Lundström

Kyrkorådet

v.ordförande Helge Stålnacke

ordinarie ledamot  Eva-Britt Larsson

Arbetsutskottet: v.ordförande Helge Stålnacke

Valnämnden  Ordinarie ledamot  Eva-Britt Larsson

Församlingsråd:

Gunnarsbyn:   ordförande Kerstin Engström

Sävast :             ledamot Helge Stålnacke

Överluleå :       ledamot Roland Hämpälä

Harads:             ordförande Eva-Britt Larsson

                           Ledamot Maud Svedin