Bodens Centerkrets, en historik


Den första avdelningen bildades i Boden ( Överluleå) den 5 maj 1918.

Styrelsen som valdes kom från hela dåvarande Överluleå församling vilken administrerade de uppgifter som ålagts den lokala nivån i samhället.

Strax efteråt bildades också föreningar i Älvsbyn och Norrfjärden. Ordförande vid bildandet var Teodor Engström i Svartbjörnsbyn.

Ursprunget till bildandet av dessa avdelningar var Bondeförbundets grundare Carl Berglund. Hans resetalare Lorentz Johansson från Igelstorp besökte i april 1918 Norrbotten. Han uppmanade till bildandet av föreningar och att ställa upp i kommande val.

Redan fyra månader efter bildandet av föreningen ställde man upp i kommunalvalet för det nya stadsfullmäktige som bildades för Boden som fick stadsrättigheter i januari 1919. Partiet erhöll 6 av 30 mandat.

I och med att bondeförbundet nu satt i stadsfullmäktige fortsatte framgångarna. Vid landstingsvalet den 25 mars 1919 ställde Boden ( Överluleå sockenförening) upp med egen lista och fick ett mandat. Den historiske landstingsledamoten blev Teodor Engström från Svartbjörnsbyn, mannen som var föreningens förste ordförande.

Bodens Kommunkrets bildades den 2 januari 1969. Dess förste ordförande var Arne Lundholm.

SLU

Valter Nilsson var med vid JUF-dagen under Stockholmsutställningen 1930. Han konstaterade att det fanns avdelningar inom Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund i 23 av landets län. Detta måste vara vägen till inflytande i samhället för våra ungdomar tänkte VAlter och bjöd upp förbundssekreterare Bernhard Glans från Nässjö och Bondeförbundets generalsekreterare Anton Pettersson till ett möte i Buddbyn den 30 juni 1930. Under mötet bildades Norrbottens första SLU-förening. Året efter bildades ytterligare åtta SLU-avdelningar.

BodenCentern idag

Ända sedan starten 1918 fram till kommunvalet 2002 har Bondeförbundet/Centerpartiet varit i opposition. Efter kommunvalet 2002 bildades en allians med Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sjukvårdspartiet. Under 2009 bröt Vänterpartiet och Miljöpartiet samarbetet. Istället blev Kristdemokraterna en aktiv part i samarbetet.

Bland alla beslut som tagits genom åren äår det svårt att peka ut något speciellt där vårt parti varit ledande. Det finns många. Jag väljer därför att peka på en annorlunda strid, som visserligen vanns, men inte ledde till något resultat i närtid. Studieförbundet vuxenskolan som bildats genom sammanslagning av SLS och LIS 1967, hade rätt till samma kommunala studiestöd som övriga studieförbund. Så var det dock inte i Boden. 1981/92 uppgick det kommunala stödet per studietimma för ABF till 40-63 kr, medan vuxenskolan erhöll 15 kr och 78 öre. Orättvisan gick inte att komma tillrätta med den politiska vägen. Därför blev det  den juridiska. Ärendet gick ända upp till regeringsrätten där det fastställdes  att "fördelningen vilade på orättvis grund " . Tro dock inte att Socialdemokraterna i Boden brydde sig om regeringsrättens dom. Efter en motion av Centerpartiets dåvarande gruppledare Erik Olofsson, tillsattes en parlamentarisk kommitté som skulle se över bidraget. Det tog dock flera år innan man kom tillrätta med problemet.

Ur skriften : Centerpartiet i Norrbotten-Förr och nu. med vissa redaktionella korrigeringar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.